Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Citace] -> [Uvádění webových adres].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-2/2
Stav:
#5915
Užití:
1 1 0
Dotaz: Uvádění webové adresy
Konkrétní dotaz: Dcera potřebuje uvést v diplomové práci bibliografickou citaci elektronického zdroje přímo v textu (tzn. ani na konci textu v seznamu bibliografických citací, ani v poznámce pod čarou. Jakým způsobem by to měla udělat?
Klíčové slovo: elektronický zdroj; webová adresa; odkaz
Odpověď: Úplný seznam bibliografických citací ve formě abecedního seznamu se obvykle nachází na konci textu, v rámci samotného textu na tento seznam průběžně odkazujeme pomocí jména tvůrce a data vydání nebo číselného odkazu. Případ, který popisujete, není zcela obvyklý a norma pro úpravu citací jej nepopisuje. Pokud je pro tento způsob uvádění bibliografické citace skutečně důvod a nestačí uvést pouze odkaz, příp. samotnou webovou stránku, doporučujeme řídit se pokyny univerzity, doporučením vedoucího nebo nahlédnout do repozitáře obhájených prací. Každá univerzita totiž může mít pro tyto případy svá vlastní interní pravidla či zavedený úzus.
Poslední užití: 24.2.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#453
Užití:
1 1 0
Dotaz: Uvádění webové adresy
Konkrétní dotaz: Je potřeba uvádět v reklamě u webových adres zkratku www?
Klíčové slovo: webová adresa; www
Odpověď: Typografické příručky normují pouze úpravu dokumentů, v nichž je vyžadována přesná citace, na reklamní texty se tyto normy nevztahují. V daném případě nejde o otázku jazyka či typografie, ale zvyklosti v oboru.
Poslední užití: 29.1.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?