Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Tabulky, grafy, obrázky] -> [Tabulka].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#10777
Užití:
1 2 0
Dotaz: Úprava textu v buňkách tabulky
Konkrétní dotaz: Měla bych hesla v tabulce psát s malým, nebo s velkým písmenem?
Klíčové slovo: tabulka; velká písmena
Odpověď: Podle normy ČSN 01 6910 by názvy sloupců a řádků měly začínat velkým písmenem, podnázvy, které jsou pokračováním hlavního názvu, písmenem malým. V ostatních buňkách tabulky by se již mělo psaní počátečních písmen odvíjet od pravopisných zásad – obecná pojmenování píšeme s malým počátečním písmenem, vlastní jména s velkým počátečním písmenem. Položky na stejné úrovni by měly být řešeny jednotně.
Poslední užití: 29.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 13.5 Záhlaví tabulky, 13.6 Sloupce (s. 41)
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 21.6.2 Velká písmena v tabulkách, grafech, popiscích obrázků a fotografií (s. 314)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8691
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava textu v buňkách tabulky
Konkrétní dotaz: Na jednotlivých řádcích tabulky uvádím pojmy a jejich definice, které jsou větné povahy. Měly by tyto definice začínat velkým písmenem a být ukončeny tečkou?
Klíčové slovo: tabulka; velká písmena
Odpověď: V buňkách tabulky, které netvoří názvy sloupců a řádků, by se mělo psaní počátečních písmen odvíjet od pravopisných zásad. Z tohoto doporučení vyplývá, že by buňky obsahující text větné povahy měly začínat velkým písmenem a být ukončeny tečkou. Položky na stejné úrovni by měly být řešeny jednotně.
Poslední užití: 25.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 13.5 Záhlaví tabulky, 13.6 Sloupce (s. 41)
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 21.6.2 Velká písmena v tabulkách, grafech, popiscích obrázků a fotografií (s. 314)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7007
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava textu v buňkách tabulky
Konkrétní dotaz: Měly by názvy sloupců a řádků tabulky začínat malým, nebo velkým písmenem?
Klíčové slovo: tabulka; velká písmena
Odpověď: Podle normy ČSN 01 6910 by názvy sloupců a řádků tabulky měly začínat velkým písmenem.
Poslední užití: 20.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 13.5 Záhlaví tabulky (s. 41)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7005
Užití:
1 2 0
Dotaz: Úprava textu v buňkách tabulky
Konkrétní dotaz: Měl by text v jednotlivých buňkách tabulky začínat malým, nebo velkým písmenem?
Klíčové slovo: tabulka; velká písmena
Odpověď: Podle normy ČSN 01 6910 by názvy sloupců a řádků měly začínat velkým písmenem, podnázvy, které jsou pokračováním hlavního názvu, písmenem malým. V ostatních buňkách tabulky by se již mělo psaní počátečních písmen odvíjet od pravopisných zásad (tzn. obecná pojmenování píšeme s malým počátečním písmenem, vlastní jména s velkým počátečním písmenem). Položky na stejné úrovni by měly být řešeny jednotně.
Poslední užití: 26.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 13.5 Záhlaví tabulky, 13.6 Sloupce (s. 41)
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 21.6.2 Velká písmena v tabulkách, grafech, popiscích obrázků a fotografií (s. 314)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#661
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poznámka
Konkrétní dotaz: Pod tabulkou uvádím vysvětlivky vztahující se k tabulce a zdroj, z něhož tabulka pochází. Jaké je správné pořadí těchto údajů? Mají stát na prvním místě vysvětlivky a za nimi následovat zdroj, nebo naopak?
Klíčové slovo: poznámka
Odpověď: Tato problematika není nikde normována. Doporučovali bychom se řídit následujícím: Pokud vysvětlivky pocházejí ze zdroje, který citujeme, měl by být zdroj uveden až za tyto vysvětlivky. Naopak, když vysvětlivky součástí uvedeného nejsou, měly by být umístěny až za něj. Pořadí vysvětlivek a citovaného zdroje tak může být pro čtenáře vodítkem, kdo je autorem vysvětlivek.
Poslední užití: 11.12.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?