Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Dopisy a e-maily] -> [Oslovení].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 7/7, položky: 61-63/63
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#2323
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Píši hromadný e-mail potenciálním členům své zkušební komise, v němž je zvu ke své doktorské zkoušce. Mezi těmito členy jsou nositelé a nositelky různých akademických a vědecko-pedagogických titulů. Jak je mám oslovit?
Klíčové slovo: komise
Odpověď: Jednotlivá oslovení všech osob (Vážená paní profesorko, vážený pane docente, vážená paní doktorko, vážený pane doktore...) ani oslovení tituly v množném čísle (Vážené paní profesorky, vážení pánové docenti, vážené paní doktorky, vážení páni doktoři...) nepovažujeme za vhodné. Jako nepřijatelnější se v tomto případě jeví oslovení „Vážené paní, vážení pánové“.
Poslední užití: 12.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#2116
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Mohu oslovit prezidenta společnosti „Vážený pane prezidente“, nebo je toto oslovení určeno výhradně pro hlavu státu?
Klíčové slovo: prezident
Odpověď: S funkcí prezidenta se můžeme setkat v různých institucích, úřadech, společnostech apod., náležité oslovení v písemném styku je „Vážený pane prezidente“.
Poslední užití: 16.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#888
Užití:
9 9 2
Dotaz: Pozdravy
Konkrétní dotaz: Lze v dopise nebo v e-mailu používat pozdrav dobrý den, nebo je vhodnější adresáta či adresáty oslovit?
Klíčové slovo: dobrý den
Odpověď je neaktuální.
Odpověď: Pozdrav dobrý den není vhodný pro oficiální a formální písemnou komunikaci, a proto bychom jeho užití např. v úředním dopise nebo v e-mailové korespondenci s obchodním partnerem nedoporučovali. Zdvořilejší je adresáta, případně adresáty, oslovit, např. „Vážený pane Nováku“, „Vážená paní magistro“, a to i v případě, kdy nevíme, kdo konkrétně je adresátem textu, pak lze užít oslovení např. „Vážená paní, vážený pane“, „Vážení“ apod. Kombinaci pozdravu a oslovení, např. „Dobrý den, paní Nováková“ nedoporučujeme. V neoficiální či méně formální komunikaci, např. v běžné každodenní komunikaci mezi kolegy, je užití pozdravu přijatelné.
Poslední užití: 10.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Oslovení a závěrečný pozdrav

ID související odpovědi: #13530

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.