Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Dopisy a e-maily] -> [Poštovní adresy].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/4, položky: 21-30/33
Stav:
#4129
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Kdysi jsme se na škole učili, že se v adrese může uvést spojení k rukám + 2. pád jména adresáta, např. k rukám Jany Novákové. Změnilo se něco na tomto pravidle?
Klíčové slovo: adresa; k rukám
Odpověď: Spojení k rukám se v současnosti již do adresy nepíše, uvádí se pouze jméno v 1. pádě, např. Jana Nováková.
Poslední užití: 28.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy – sekce 1 Pravidla pro psaní adres
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta (s. 44–45)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4108
Užití:
1 2 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Píše se mezi poštovním směrovacím číslem a názvem obce čárka, nebo mezera?
Klíčové slovo: směrovací číslo; PSČ
Odpověď: Mezi poštovním směrovacím číslem a názvem adresní pošty nebo obce v adrese není čárka, nýbrž dvě mezery.
Poslední užití: 6.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4107
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Když píšu otevřený dopis, uvádí se v něm adresa?
Klíčové slovo: adresa
Odpověď: V otevřeném dopise se adresa pisatele neuvádí. Otevřený dopis obsahuje údaj o místě a datu vzniku a jméno a podpis pisatele (či pisatelů).
Poslední užití: 11.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Písemnosti v našem životě. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4106
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Chceme zapsat do obchodní rejstříku adresu, kde sídlí naše firma. V případě, že název ulice začíná číslem (např. 28. října), je obvyklé uvést v adrese pouze tento název, nebo bychom před něj měli dát zkratku ul. (ul. 28. října)?
Klíčové slovo: adresa
Odpověď: Ať už uvádíme adresu v dopise, nebo obchodním rejstříku, zkratku ul. ani slovo ulice před názvem ulice nepíšeme. Naopak se v adresách uvádějí zkratky nám., tř., sídl., případně výrazy náměstí, třída, sídliště apod. Při zápisu do obchodního rejstříku se zapsaná adresa musí shodovat se zápisem v Rejstříku územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN).
Poslední užití: 9.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy – sekce 1 Pravidla pro psaní adres
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4105
Užití:
1 4 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Dočetl jsem se, že v adrese mají být mezi poštovním směrovacím číslem a názvem obce dvě mezery. Platí toto pravidlo v případě, že se adresa uvádí na jednom řádku?
Klíčové slovo: směrovací číslo; PSČ
Odpověď: Mezi poštovním směrovacím číslem a názvem adresní pošty nebo obce jsou v adrese dvě mezery i v případě, že se adresa uvádí na jednom řádku.
Poslední užití: 22.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4103
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Je v pořádku, když nás vedoucí nutí psát do adresy (včetně adresy v hlavičce dopisu) jméno v pořadí příjmení, rodné jméno? Toto pořadí se nám nezdá.
Klíčové slovo: adresa
Odpověď: Příručky explicitně uvádějí, že se v adresách označuje adresát/odesílatel jménem a příjmením a ve všech uváděných příkladech adres je toto pořadí zachováno. Doporučujeme toto pořadí respektovat i proto, že je v souladu s územ.
Poslední užití: 9.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta (s. 44)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy – sekce 1 Pravidla pro psaní adres

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3204
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Je možné zalomit řádek mezi názvem ulice a číslem domu?
Klíčové slovo: adresa; zalomení řádku
Odpověď: Dílčí části adresy (jako je např. právě ulice a číslo domu) by měly být přednostně uvedeny na jednom řádku.
Poslední užití: 5.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.4.3 Psaní poštovní adresy v souvislém textu (s. 46)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2303
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Uvádí se v adrese adresáta oslovení a funkce adresáta?
Klíčové slovo: adresa; adresát
Odpověď: Podle ČSN 01 6910 se v dopise fyzickým osobám uvádí oslovení adresáta (Vážený pan / Vážená paní), (hodnost, titul) jméno a příjmení adresáta a také funkce adresáta, je-li to vhodné.
Poslední užití: 25.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy – sekce 2 Příklady psaní adres na zásilkách
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Označení adresáta (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2278
Užití:
1 2 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Kam se má v úředním dopise umístit adresa adresáta?
Klíčové slovo: adresa; adresát
Odpověď: Na dopisech se sloupcovými nebo řádkovými odvolacími údaji může být adresové pole vlevo nebo vpravo. Na dopisech se zjednodušenou úpravou odvolacích údajů se poštovní adresa adresáta píše obvykle vlevo od stejné svislice jako text. Dodejme, že umístění může záležet i na typu okénkových obálek, které se používají.
Poslední užití: 25.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy – sekce 1 Pravidla pro psaní adres
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2136
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Uvádí se v osobním dopise adresa adresáta?
Klíčové slovo: adresa; osobní dopis
Odpověď: V osobním dopise se v dolní třetině listu pod textem dopisu uvádí jméno a pracoviště nebo adresa adresáta. Z toho vyplývá, že adresa je fakultativní údaj.
Poslední užití: 29.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Grafická úprava dopisu – sekce 3 Osobní dopisy vedoucích pracovníků
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 17 Osobní dopisy (s. 54)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.