Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Dopisy a e-maily] -> [Poštovní adresy].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/4, položky: 11-20/33
Stav:
#6776
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: V čem lidi při psaní adres nejčastěji chybují?
Klíčové slovo: adresa
Odpověď: Na tuto otázku nelze odpovědět jednoznačně. Nemáme údaje o tom, v čem pisatelé adres nejčastěji chybují, víme ovšem, s jakými problémy se nejčastěji potýkají. Nejčastější dotazy ohledně psaní adresy se týkají formální úpravy adresy (např. dotazy na psaní mezer u PSČ, pořadí údajů, oddělování jednotlivých údajů při zápisu adresy na jednom řádku), pozadu ovšem nezůstávají ani dotazy na obsah adres (např. nutnost uvádění „uvozovacích“ slov jako PSČ, ul., nutnost uvádění údajů jako např. číslo orientační, číslo bytu ap.). Nemalé množství dotazů se týká i pravopisu jednotlivých údajů, často velkých písmen (zde uvedeny v rubrice Pravopis – Velká písmena, např. v předložkových názvech ulic či u funkcí). Jen několik málo tazatelů se zajímalo o nutnost uvádění adresy (např. v otevřeném dopise), příp. její umístění.
Poslední užití: 18.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6775
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Stojí v adrese poštovní směrovací číslo a název obce na jednom řádku?
Klíčové slovo: adresa; poštovní směrovací číslo; PSČ
Odpověď: Ano, v adrese stojí tyto dva údaje na jednom řádku.
Poslední užití: 18.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6756
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Pokud píšeme adresu do jednoho řádku, na jakém místě se uvádí název části obce?
Klíčové slovo: adresa; část obce
Odpověď: Pořadí údajů se v adrese psané do jednoho řádku nemění. Po ulici, čísle popisném, poštovním směrovacím čísle a názvu obce tedy následuje název části obce.
Poslední užití: 5.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6755
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Uvádí se v adrese na prvním místě PSČ, nebo název obce?
Klíčové slovo: adresa; poštovní směrovací číslo; PSČ
Odpověď: V adrese stojí na prvním místě poštovní směrovací číslo (PSČ), za nímž následuje název obce.
Poslední užití: 14.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6752
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Jaký formát má mít adresa uvedená v podání?
Klíčové slovo: adresa; podání
Odpověď: Adresa uvedená v podání má stejný formát jako v obchodním či úředním dopise, tzn. že adresa závazně obsahuje v případě právnických osob název firmy, u fyzických osob oslovení a jméno fyzické osoby a místní údaje (ulice, PSČ, název obce). Jednotlivé údaje se přitom píšou na samostatné řádky.
Poslední užití: 14.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Písemnosti v našem životě. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5909
Užití:
2 4 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Kolik mezer má být mezi poštovním směrovacím číslem a názvem obce?
Klíčové slovo: směrovací číslo; PSČ
Odpověď: Mezi poštovním směrovacím číslem a názvem adresní pošty nebo obce jsou v adrese dvě mezery.
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4138
Užití:
1 2 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Píše se před poštovním směrovacím číslem zkratka PSČ?
Klíčové slovo: adresa; poštovní směrovací číslo; PSČ
Odpověď: Před poštovním směrovacím číslem se zkratka PSČ neuvádí.
Poslední užití: 14.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4134
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Stačí v adrese uvést název obce, nebo by měla být uvedena též část obce?
Klíčové slovo: adresa, část obce
Odpověď: Název části obce se uvádí pouze tehdy, není-li totožný s názvem obce. V údajích o místě dodání by měl být název adresní pošty, který by se měl obvykle shodovat s označením správních celků, např. v Praze je deset základních správních celků, za názvem města Praha by proto mělo stát číselné označení adresní pošty mající číslo od 1 do 10.
Poslední užití: 14.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4133
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Uvádí se v adrese číslo bytu?
Klíčové slovo: adresa, číslo bytu
Odpověď: Standardně číslo bytu součástí adresy nebývá, je-li však potřebné pro rozlišení adresátů, je ho možné uvést za údaje o ulici a její číslo popisné a orientační.
Poslední užití: 14.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4131
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Uvádí se v adrese pouze číslo popisné, nebo též číslo orientační?
Klíčové slovo: adresa, číslo popisné, orientační
Odpověď: Na adresách často vídáme pouze číslo orientační (vztahuje se k samotné ulici), např. Letenská 4. Norma ČSN 01 6910 ovšem doporučuje v adresách uvádět obě čísla, tedy číslo popisné (příp. evidenční, které mají budovy dočasného charakteru) i orientační. Číslo orientační se přitom uvádí za číslo popisné a odděluje se od něj lomítkem, např. Letenská 123/4.
Poslední užití: 14.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.