Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava a formátování textu] -> [Úprava částí textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/5, položky: 21-30/45
Stav:
#6334
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: Pokud člením odstavce pomocí svislé mezery, jakou má mít tato mezera velikost?
Klíčové slovo: odstavec
Odpověď: Svislá mezera používaná k členění odstavců by neměla být menší než jedna čtvrtina výšky řádku základního textu a větší než výška řádku základního textu. V dokumentech se obvykle uplatňuje mezera o výšce jednoho řádku.
Poslední užití: 30.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.3.2 Členění odstavců mezerou mezi odstavci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6152
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava poznámky pod čarou
Konkrétní dotaz: Číslo, kterým je uvozena poznámka pod čarou, by mělo stát v horním indexu, nebo ne? Píše se za ním tečka?
Klíčové slovo: poznámka pod čarou
Odpověď: Pro úpravu poznámek pod čarou se doporučuje využít přednastavení textových procesorů. V těchto procesorech bývá číslo uvozující poznámku ve formě horního indexu a tečka se za ním nepíše.
Poslední užití: 9.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou (s. 35–36)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5904
Užití:
1 2 0
Dotaz: Označování položek výčtu
Konkrétní dotaz: Lze označovat položky výčtu pomlčkou?
Klíčové slovo: výčet; pomlčka
Odpověď: Ano lze, položky výčtů mohou být označeny číslicemi, písmeny abecedy, pomlčkami či odrážkami (např. puntíky, čtverečky apod.).
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.2 Označování položek výčtu (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5903
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Je upraveno, jak velká mezera má být mezi odrážkou a textem bodu výčtu?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: ČSN 01 6910 velikost mezery mezi odrážkou a textem bodu výčtu neupravuje. Tato velikost je obvykle dána přednastavením textového procesoru.
Poslední užití: 3.11.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5902
Užití:
1 3 0
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: Jak se člení odstavce v textu?
Klíčové slovo: odstavec
Odpověď: Odstavce se člení mezerou mezi odstavci, popřípadě odstavcovou zarážkou; mezera a zarážka by se neměly pro vyznačení odstavce užívat současně.
Poslední užití: 22.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.3 Odstavce (s. 31)

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5901
Užití:
2 5 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Píše se za číselným označením kapitoly (části textu) tečka?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Zatímco jednotlivé úrovně kapitol (částí textu) od sebe tečkou oddělujeme, na konci číselného označení tečka není (např. kap. 11.5.2 Číselné označování částí textu). Za číselným označením kapitoly na první úrovni hierarchie se tečka také nepíše (např. kap. 1 Předmět normy).
Poslední užití: 2.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Tečka – sekce 10 Tečka a mezera

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5616
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování položek výčtu
Konkrétní dotaz: Když se označují položky výčtu římskými číslicemi, píše se za nimi tečka?
Klíčové slovo: výčet; římské číslice
Odpověď: Pokud jsou položky výčtů označovány římským číslicemi, tečka se za nimi píše.
Poslední užití: 6.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.2 Označování položek výčtu (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4302
Užití:
1 3 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Kam se v dopise umisťuje podpis?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: Podpis se umisťuje vlevo. Jestliže je datum umístěno vpravo, je dovoleno umístit podpis také vpravo.
Poslední užití: 22.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4250
Užití:
1 2 0
Dotaz: Označování položek výčtu
Konkrétní dotaz: Když se označují položky výčtu číslicemi, píše se za nimi tečka, nebo závorka? Je mezi nimi významový rozdíl, příp. je některá varianta považována za chybnou?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Když jsou položky výčtů označovány číslicemi, píše se za nimi obvykle tečka. Žádná příručka však toto explicitně nenormuje (vyplývá to pouze z příkladů uváděných výčtů), označování položek číslicemi se závorkou (jež nerozlišuje žádný význam) proto nepovažujeme za chybné.
Poslední užití: 26.7.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.2 Označování položek výčtu (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4147
Užití:
1 3 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Kam se v obchodním či úředním dopise píše místo a datum odeslání?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Datum, někdy i místo odeslání jsou součástí odvolacích údajů, řídí se tedy jejich umístěním. Sloupcové odvolací údaje se umisťují vlevo či vpravo od adresového pole, řádkové odvolací údaje se uvádějí do řádku pod adresové pole. Odvolací údaje se zjednodušenou úpravou obvykle obsahují místo a datum (příp. další údaje) a umisťují se vlevo pod hlavičkou či záhlavím dopisu a adresou adresáta.
Poslední užití: 7.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); Příloha C (s. 64–65)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.