Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Pragmatické aspekty] -> [Užívání titulů] -> [Uvádění a konkurence titulů, hodností a funkcí].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/4, položky: 1-10/31
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistý, jak mám na pamětním listu zaznamenat hodnost a vysokoškolský titul. Mohu napsat „... uděluje medaili nadporučíku bakaláři Janu Novákovi“?
Klíčové slovo: nadporučík; Bc.
Odpověď: Doporučujeme vám hodnost a vysokoškolský titul nerozepisovat slovy, nýbrž použít zkratky: „... uděluje medaili npor. Bc. Janu Novákovi.“
Poslední užití: 25.4.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Kolegyně získala nejdříve magisterský titul (Mgr.) a později na jiné škole, ale v témže oboru složila rigorózní zkoušku a získala titul doktorky přírodních věd (RNDr.). Nyní si před jménem píše „RNDr. et Mgr.“. Je to tak správně?
Klíčové slovo: Mgr.; RNDr.
Odpověď: Je zvykem, že v rámci jednoho oboru je nižší titul nahrazen vyšším, a proto bychom doporučili uvádět před jménem pouze titul RNDr. Zacházení s tituly ovšem není stanoveno zákonem (uzákoněno je pouze to, jaké tituly se v ČR udělují a jaké mají zkratky), pokud na tom tedy bude kolegyně trvat, může uvádět před svým jménem oba tituly, ale bez spojky „et“. Ta se totiž užívá pouze pro spojení dvou shodných titulů.
Poslední užití: 3.5.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Je pravda, že pokud má někdo vojenskou hodnost, není třeba u jeho jména uvádět akademický titul?
Odpověď: Uvedení vojenské či policejní hodnosti nebrání uvedení akademického titulu, a proto můžeme napsat např.: kpt. Bc. Anna Plachá; mjr. Ing. Rudolf Kopecký; pplk. Mgr. Gabriela Vránová, Ph.D.
Poslední užití: 25.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pořadí titulů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Získal jsem tituly MgA., Mgr. a Bc. (v tomto pořadí) a chci je všechny uvádět před svým jménem. Je správně zápis „Mgr. et MgA. Bc. Jan Novák“?
Klíčové slovo: Bc.; Mgr.; MgA.
Odpověď: Latinská spojka „et“ se užívá pouze v případě, kdy se uvádí dva zcela shodné tituly, např. „Mgr. et Mgr.“. Tituly MgA. a Mgr. však nejsou zcela shodné, a proto se mezi ně „et“ nevkládá. Náležitý zápis tedy je: „Mgr. MgA. Bc. Jan Novák“. Nad rámec vašeho dotazu si dovolujeme ještě podotknout, že po dosažení magisterského titulu se obvykle bakalářský titul již neuvádí.
Poslední užití: 15.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Absolvoval jsem bakalářské studium a později na téže škole také magisterské studium, ovšem v jiném oboru. Mám si psát u jména oba tituly, nebo jen ten magisterský?
Klíčové slovo: Bc.; Mgr.
Odpověď: V případě absolvování magisterského studia se v praxi uvádí zpravidla jen vyšší titul, tedy magisterský, a proto bychom vám doporučili psát si před jménem pouze Mgr. Zacházení s tituly ovšem není stanoveno zákonem (uzákoněno je pouze to, jaké tituly se v ČR udělují a jaké mají zkratky), pokud tedy chcete, můžete uvádět bakalářský i magisterský titul.
Poslední užití: 15.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Pro program vědecké konference připravuji medailonek přednášejícího. Dotyčný je nositelem Řádu britského impéria, a tak si uvádí za jménem anglickou zkratku řádu OBE (jak je zvykem ve Velké Británii). Jelikož je medailon psaný v češtině a jeho čtenáři nebudou vědět, co zkratka OBE znamená, dovolila bych si ji vypustit. Ale nevím, zda by toto řešení neodporovalo nějakým pravidlům. Můžete mi poradit?
Odpověď: Pro uvádění titulů, hodností či vyznamenání neexistují žádná striktní pravidla, je to záležitost společenské konvence. V češtině se zkratky řádů nepoužívají, navíc není řád pro vědeckou komunikaci relevantní, a proto považujeme za přijatelné ji v medailonu v programu konference vypustit. Zároveň dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné do medailonu explicitně napsat, že je přednášející nositelem Řádu britského impéria.
Poslední užití: 19.10.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Absolvovala jsem bakalářské studium na jedné univerzitě a magisterské studium v jiném oboru na jiné univerzitě. Mám si psát u jména oba tituly, nebo jen ten magisterský?
Klíčové slovo: Bc.; Mgr.
Odpověď: V případě absolvování magisterského studia se v praxi uvádí zpravidla jen vyšší titul, tedy magisterský, a proto bychom vám doporučili psát si před jménem pouze Mgr. Zacházení s tituly ovšem není stanoveno zákonem (uzákoněno je pouze to, jaké tituly se v ČR udělují a jaké mají zkratky), pokud tedy chcete, můžete uvádět bakalářský i magisterský titul.
Poslední užití: 18.10.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Kdyby někdo získal na různých školách tři bakalářské tituly a jeden magisterský, i tak by uváděl před svým jménem jen magisterský titul, že ano?
Klíčové slovo: Bc.; Mgr.
Odpověď: Ano, po získání magisterského titulu (Mgr.) se zpravidla bakalářský titul (Bc.) u jména již neuvádí.
Poslední užití: 22.6.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pořadí titulů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Užívá se „et“ pro spojení titulů různé úrovně, třeba Bc. et Mgr.?
Klíčové slovo: et; &
Odpověď: Ne, latinská spojka et se užívá jen pro spojení týchž titulů, tedy např. Mgr. et Mgr.
Poslední užití: 22.6.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pořadí titulů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Jedna paní získala na téže vysoké škole dva magisterské tituly, neboť zde vystudovala dva jazyky. Mám jí ke jménu zapsat jednu zkratku Mgr., nebo spojení Mgr. et Mgr.?
Odpověď: V případě vystudování dvou jazykově zaměřených oborů se obvykle u jména uvádí jen jeden titul, a proto doporučujeme zapsat před jméno pouze Mgr. Pokud by však paní trvala na uvádění dvou titulů (Mgr. et Mgr.), je to možné, neboť zacházení s tituly není stanoveno zákonem.
Poslední užití: 30.8.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.