Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Pragmatické aspekty] -> [Užívání titulů] -> [Uvádění titulu/titulů v určité situaci].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/16
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Opravuji text, v němž se vyskytují šlechtická jména a tituly, např.: Jan Adolf kníže z Lobkowicz, Ferdinand Zdeněk Lobkowicz, Marie Anna princezna Lobkowiczová či Kateřina Popelovna Lobkowicz. Říkám si, zda by se podoba jmen neměla nějak sjednotit – zda by u všech nemělo být užito spojení „z Lobkowicz“, zda by u žen neměla být vždy přechýlená podoba Lobkowiczová apod. Můžete mi poradit?
Odpověď: Na tuto otázku vám nedokážeme uspokojivě odpovědět. Úzus užívání šlechtických jmen je rozkolísaný, u mužských jmen se objevuje jak předložkové spojení „z Lobkowicz“, tak samotné „Lobkowicz“, u ženských jmen se setkáváme s těmito možnostmi a navíc s přechýlenou podobou „Lobkowiczová“. Ze stylového hlediska považujeme za vhodné nějakým způsobem podobu jmen sjednotit, ovšem nedokážeme posoudit, která varianta či které varianty jsou preferované. Proto vám doporučujeme zkonzultovat tento problém s autorem/autorkou textu.
Poslední užití: 6.3.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Dělám korekturu podnikového časopisu. V jednom článku jsou uvedena jména vysokoškolských vyučujících včetně titulů a dále je zde uvedeno jméno vedoucí čínské delegace, ovšem bez titulů. Vím, že by se v rámci jednoho textu mělo postupovat jednotně. Mám tedy vysokoškolské tituly u pedagogů odstranit? Třeba bych mohla uvést jen jejich funkce – děkan apod.
Odpověď: Za vhodnější řešení považujeme doplnit vysokoškolský titul či vysokoškolské tituly vedoucí delegace. Pokud se vám nepodaří zjistit, které tituly dotyčná získala, je jistě možné aplikovat vámi navrhované řešení, tedy uvést jen funkce, které jednotlivé osoby vykonávají.
Poslední užití: 8.8.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Je pravda, že pokud má někdo titul, který se dnes už neužívá, např. akademický sochař (akad. soch.), nesmí ho u svého jména uvádět?
Klíčové slovo: akad. soch.; ak. soch.
Odpověď: Žádné takové nařízení neexistuje, naopak se běžně tituly, které se sice dnes již neudělují, ale které dotyční v minulosti právoplatně získali, u jmen jejich nositelů uvádějí.
Poslední užití: 24.5.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Sepisuji poděkování do bakalářské práce. Je následující věta v pořádku? „Ráda bych na tomto místě poděkovala panu doktoru magistru Janu Novákovi.“
Odpověď: Pokud nepoužíváte zkratky titulů, ale jejich plnou podobu, obvykle se užívá jen nejvyšší titul. Doporučujeme tedy větu přeformulovat: „Ráda bych na tomto místě poděkovala panu doktoru Janu Novákovi.“
Zvažované varianty:
Ráda bych na tomto místě poděkovala panu doktoru magistru Janu Novákovi. Ráda bych na tomto místě poděkovala panu doktoru Janu Novákovi.
Poslední užití: 26.6.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Získala jsem dva magisterské tituly – na teologické a na pedagogické fakultě. Mohu si před jménem uvádět oba, nebo jen jeden?
Klíčové slovo: Mgr.
Odpověď: V případě získání shodných titulů na dvou různých fakultách (respektive ve dvou různých oborech) můžete používat oba tituly, a to ve formě „Mgr. et Mgr.“ nebo „Mgr. & Mgr.“
Poslední užití: 3.7.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

ID související odpovědi: #11676

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Pokud někdo vystuduje dva různé inženýrské obory, ovšem na téže fakultě, bude si před jménem psát jen Ing., nebo Ing. et Ing.?
Klíčové slovo: Ing.
Odpověď: Podle ČSN 01 6910 (Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory) se dva shodné tituly uvádějí, pokud byly získány na různých školách nebo v různých oborech. Pokud tedy někdo vystudoval dva různé inženýrské obory, může si před jménem uvádět „Ing. et Ing.“ nebo „Ing. & Ing.“, nezáleží na tom, že je získal na jedné fakultě.
Poslední užití: 18.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Můj manžel měl tituly doc., RNDr. a CSc. Mám na jeho náhrobku uvést všechny tituly, nebo stačí jen RNDr.?
Odpověď: Toto není čistě jazyková otázka. Ovšem domníváme se, že pokud chcete tituly na náhrobku zaznamenat, bylo by vhodnější uvést všechny.
Poslední užití: 6.10.2021
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #11615

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Mám na náhrobku uvést pouze manželovo jméno a příjmení, nebo i tituly – doc., RNDr., CSc.? Na daném náhrobku je již vytesáno jméno jeho bývalé ženy i s vysokoškolským titulem, jak to tehdy manžel chtěl.
Odpověď: Toto není čistě jazyková otázka. Uvádění titulů na náhrobcích je možné, byť nepříliš obvyklé. Vzhledem k tomu, že na náhrobku již jedno jméno s tituly je a že o jejich uvedení rozhodl manžel, kterého nyní pochováváte a který je tedy zřejmě považoval za důležité, bychom se přikláněli spíše k tomu je na náhrobku uvést. Rozhodnutí je však zcela ve vašich rukou.
Poslední užití: 6.10.2021
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Kolega je nositelem titulů Mgr. a Ph.D., ale v podpisu uvádí vždy jen Ph.D. Je to v pořádku?
Klíčové slovo: Mgr.; Ph.D.
Odpověď: Pro uvádění či neuvádění titulů v podpisu neexistují žádná závazná nařízení, teoreticky je tedy možné uvést pouze jeden z titulů. Ovšem v praxi je běžné a obvyklé uvádět všechny získané tituly.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11574
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Píšu dopis pánovi, který má titul Bc. Mám ho oslovit „Vážený pane Bc. Nováku“, nebo „Vážený pane Nováku“?
Odpověď: V oslovení se zkratky titulů neuvádějí, doporučujeme proto zvolit variantu „Vážený pane Nováku“.
Poslední užití: 2.9.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.