Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Pragmatické aspekty] -> [Užívání titulů] -> [Umístění titulu/titulů a jejich pořadí].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-10/10
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Před lety jsem získal inženýrský titul a nedávno jsem získal bakalářský titul. V jakém pořadí mám tyto tituly uvádět – Ing. Bc. Jan Novák, nebo Bc. Ing. Jan Novák?
Klíčové slovo: Bc.; Ing.
Odpověď: Obvykle píšeme vyšší titul před nižším, ve vašem případě bychom tedy zvolili variantu Ing. Bc. Jan Novák. V úvahu přichází též uvádění pouze inženýrského titulu, neboť v praxi se nižší tituly mnohdy neuvádějí.
Poslední užití: 17.1.2024
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #11671

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Firma, která pro nás připravuje cedulky na dveře, navrhla následující zápis jména a vysokoškolského titulu: „Jana Nováková, Mgr.“ Já jsem ale zvyklá, že se píše buď „Mgr. Jana Nováková“ nebo „Nováková Jana, Mgr.“ Co je správně?
Klíčové slovo: Mgr.
Odpověď: Na různých vizitkách, cedulkách apod. se akademické tituly běžně uvádějí před rodným jménem a příjmením, doporučujeme proto zvolit variantu „Mgr. Jana Nováková“. Jiná řešení sice nelze považovat za nesprávná, ale jsou značně neobvyklá. S magisterským titulem umístěným až za rodným jménem a příjmením a po čárce se můžeme setkat např. v různých seznamech.
Poslední užití: 23.4.2024
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Informovali jsme o „úmrtí kardinála Miloslava Vlka“ a několik našich diváků se ozvalo, že slovo kardinál nepatří před jméno a příjmení, nýbrž mezi ně, že jsme měli mluvit o „úmrtí Miloslava kardinála Vlka“. Na webových stránkách arcibiskupství jsem zjistila, že se podoba „Miloslav kardinál Vlk“ opravdu užívá, ale nevím, je-li závazná i pro nás.
Klíčové slovo: kardinál; Miloslav kardinál Vlk; kardinál Miloslav Vlk
Odpověď: Umístění církevní hodnosti kardinál mezi jméno a příjmení (Miloslav kardinál Vlk) je tradiční, užívá se v církevním prostředí, ovšem pro mediální komunikaci není tato podoba nijak závazná. Uvedení hodnosti na prvním místě (kardinál Miloslav Vlk) převažuje např. v publicistických textech a je zcela v pořádku.
Poslední užití: 20.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Píši zprávu o auditu a potřebuji vědět, jak zacházet s církevními hodnostmi arcibiskup a kardinál. Mám napsat „arcibiskup kardinál Dominik Duka“, nebo „arcibiskup Dominik kardinál Duka“?
Klíčové slovo: Dominik kardinál Duka; kardinál Dominik Duka; kardinál; arcibiskup
Odpověď: Podle dokladů v Českém národním korpusu je nejčastější varianta „arcibiskup kardinál Dominik Duka“. Umístění církevní hodnosti kardinál mezi jméno a příjmení (Dominik kardinál Duka) je tradiční, a proto je pravděpodobné, že se s variantou „arcibiskup Dominik kardinál Duka“ setkáme spíše v církevním prostředí. V korpusu se vyskytuje také varianta „arcibiskup a kardinál Dominik Duka". Žádnou z uvedených variant bychom nehodnotili jako nevhodnou, ovšem vzhledem k četnosti výskytu a užití ve zprávě o auditu bychom se přikláněli k řešení „arcibiskup kardinál Dominik Duka“.
Poslední užití: 13.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

ID související odpovědi: #11686

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Píši zprávu o auditu a potřebuji vědět, kam se umísťuje církevní hodnost kardinál. Před jméno a příjmení (kardinál Dominik Duka), nebo mezi ně (Dominik kardinál Duka)?
Klíčové slovo: Dominik kardinál Duka; kardinál Dominik Duka; kardinál
Odpověď: Umístění církevní hodnosti kardinál mezi jméno a příjmení (Dominik kardinál Duka) je tradiční, užívá se např. v církevních textech. Naproti tomu v publicistických textech převažuje uvedení hodnosti na prvním místě (kardinál Dominik Duka). Jelikož zpráva o auditu není církevním textem, přiklonili bychom se spíše k druhé variantě (kardinál Dominik Duka), ovšem ani první variantu bychom nehodnotili jako nevhodnou.
Poslední užití: 13.6.2019
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Můžete mi poradit, kam se umísťuje církevní hodnost kardinál? Před jméno a příjmení (kardinál Tomáš Špidlík), nebo mezi ně (Tomáš kardinál Špidlík)?
Odpověď: Umístění církevní hodnosti kardinál mezi jméno a příjmení (tj. Tomáš kardinál Špidlík) je tradiční, užívá se např. v církevních textech. Naproti tomu v publicistických textech převažuje uvedení hodnosti na prvním místě (tj. kardinál Tomáš Špidlík). Obě varianty jsou tedy v pořádku, ovšem je třeba zvážit, v jakém textu je spojení užito, a podle toho zvolit vhodnější variantu.
Poslední užití: 1.12.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Zkratky a značky
Kategorie: Tituly
Stav:
#10606
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podoba titulu
Konkrétní dotaz: Na dvou školách jsem získal dva různé tituly: Ing. a Bc. Je přípustné psát před jménem nižší titul (Bc.) jako první, pokud jsem ho získal později?
Odpověď: Vyšší titul obvykle píšeme jako první, nižší (např. Bc.) se někdy vůbec neuvádí. Pořadí titulů by tedy v uvedeném případě bylo následující: Ing. Bc. [jméno a příjmení].
Poslední užití: 19.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Pořadí titulů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Zkratky a značky
Kategorie: Tituly
Stav:
#2893
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podoba titulu
Konkrétní dotaz: Umísťuje se titul B.A. před jméno nositele tohoto titulu, nebo za něj?
Klíčové slovo: B.A.
Odpověď: Titul B.A. (Bachelor of Arts) je udělován v zahraničí, v české legislativě tedy není stanoveno, jak by se s ním mělo zacházet. Pravidla pro zacházení se zahraničními tituly jsou těžko dohledatelná, v tomto případě bychom však doporučili psát titul až za jménem, podobně jako MBA.
Poslední užití: 7.12.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Otec a syn mají stejné jméno i tituly. Aby bylo možné je rozlišit, používá syn u jména zkratku ml. V jakém pořadí budou zapsány tato zkratka a titul CSc.?
Klíčové slovo: ml.; CSc.
Odpověď: Doporučujeme nejprve uvést zkratku ml., jež se neodděluje čárkou, a následně titul CSc., jenž se jakožto přístavek odděluje od jména čárkou, tedy: Jan Novák ml., CSc.
Zvažované varianty:
Jan Novák ml., CSc. Jan Novák, CSc., ml.
Poslední užití: 31.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Zkratky a značky
Kategorie: Tituly
Stav:
#924
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podoba titulu
Konkrétní dotaz: Na třech různých školách jsem získala tři různé tituly: Mgr., BcA. a DiS. Mám je uvádět před jménem, či za jménem?
Odpověď: Tituly Mgr. a BcA. se uvádějí před jménem, první se uvádí vyšší titul. Titul DiS. se připojuje za jméno. Tituly budou tedy zapsány následovně: Mgr. BcA. [anonymizováno], DiS.
Poslední užití: 15.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?