Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Pragmatické aspekty] -> [Užívání titulů].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/6, položky: 1-10/57
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Před lety jsem získal inženýrský titul a nedávno jsem získal bakalářský titul. V jakém pořadí mám tyto tituly uvádět – Ing. Bc. Jan Novák, nebo Bc. Ing. Jan Novák?
Klíčové slovo: Bc.; Ing.
Odpověď: Obvykle píšeme vyšší titul před nižším, ve vašem případě bychom tedy zvolili variantu Ing. Bc. Jan Novák. V úvahu přichází též uvádění pouze inženýrského titulu, neboť v praxi se nižší tituly mnohdy neuvádějí.
Poslední užití: 17.1.2024
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #11671

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Firma, která pro nás připravuje cedulky na dveře, navrhla následující zápis jména a vysokoškolského titulu: „Jana Nováková, Mgr.“ Já jsem ale zvyklá, že se píše buď „Mgr. Jana Nováková“ nebo „Nováková Jana, Mgr.“ Co je správně?
Klíčové slovo: Mgr.
Odpověď: Na různých vizitkách, cedulkách apod. se akademické tituly běžně uvádějí před rodným jménem a příjmením, doporučujeme proto zvolit variantu „Mgr. Jana Nováková“. Jiná řešení sice nelze považovat za nesprávná, ale jsou značně neobvyklá. S magisterským titulem umístěným až za rodným jménem a příjmením a po čárce se můžeme setkat např. v různých seznamech.
Poslední užití: 23.4.2024
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Informovali jsme o „úmrtí kardinála Miloslava Vlka“ a několik našich diváků se ozvalo, že slovo kardinál nepatří před jméno a příjmení, nýbrž mezi ně, že jsme měli mluvit o „úmrtí Miloslava kardinála Vlka“. Na webových stránkách arcibiskupství jsem zjistila, že se podoba „Miloslav kardinál Vlk“ opravdu užívá, ale nevím, je-li závazná i pro nás.
Klíčové slovo: kardinál; Miloslav kardinál Vlk; kardinál Miloslav Vlk
Odpověď: Umístění církevní hodnosti kardinál mezi jméno a příjmení (Miloslav kardinál Vlk) je tradiční, užívá se v církevním prostředí, ovšem pro mediální komunikaci není tato podoba nijak závazná. Uvedení hodnosti na prvním místě (kardinál Miloslav Vlk) převažuje např. v publicistických textech a je zcela v pořádku.
Poslední užití: 20.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistý, jak mám na pamětním listu zaznamenat hodnost a vysokoškolský titul. Mohu napsat „... uděluje medaili nadporučíku bakaláři Janu Novákovi“?
Klíčové slovo: nadporučík; Bc.
Odpověď: Doporučujeme vám hodnost a vysokoškolský titul nerozepisovat slovy, nýbrž použít zkratky: „... uděluje medaili npor. Bc. Janu Novákovi.“
Poslední užití: 25.4.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Opravuji text, v němž se vyskytují šlechtická jména a tituly, např.: Jan Adolf kníže z Lobkowicz, Ferdinand Zdeněk Lobkowicz, Marie Anna princezna Lobkowiczová či Kateřina Popelovna Lobkowicz. Říkám si, zda by se podoba jmen neměla nějak sjednotit – zda by u všech nemělo být užito spojení „z Lobkowicz“, zda by u žen neměla být vždy přechýlená podoba Lobkowiczová apod. Můžete mi poradit?
Odpověď: Na tuto otázku vám nedokážeme uspokojivě odpovědět. Úzus užívání šlechtických jmen je rozkolísaný, u mužských jmen se objevuje jak předložkové spojení „z Lobkowicz“, tak samotné „Lobkowicz“, u ženských jmen se setkáváme s těmito možnostmi a navíc s přechýlenou podobou „Lobkowiczová“. Ze stylového hlediska považujeme za vhodné nějakým způsobem podobu jmen sjednotit, ovšem nedokážeme posoudit, která varianta či které varianty jsou preferované. Proto vám doporučujeme zkonzultovat tento problém s autorem/autorkou textu.
Poslední užití: 6.3.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Kolegyně získala nejdříve magisterský titul (Mgr.) a později na jiné škole, ale v témže oboru složila rigorózní zkoušku a získala titul doktorky přírodních věd (RNDr.). Nyní si před jménem píše „RNDr. et Mgr.“. Je to tak správně?
Klíčové slovo: Mgr.; RNDr.
Odpověď: Je zvykem, že v rámci jednoho oboru je nižší titul nahrazen vyšším, a proto bychom doporučili uvádět před jménem pouze titul RNDr. Zacházení s tituly ovšem není stanoveno zákonem (uzákoněno je pouze to, jaké tituly se v ČR udělují a jaké mají zkratky), pokud na tom tedy bude kolegyně trvat, může uvádět před svým jménem oba tituly, ale bez spojky „et“. Ta se totiž užívá pouze pro spojení dvou shodných titulů.
Poslední užití: 3.5.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Je pravda, že pokud má někdo vojenskou hodnost, není třeba u jeho jména uvádět akademický titul?
Odpověď: Uvedení vojenské či policejní hodnosti nebrání uvedení akademického titulu, a proto můžeme napsat např.: kpt. Bc. Anna Plachá; mjr. Ing. Rudolf Kopecký; pplk. Mgr. Gabriela Vránová, Ph.D.
Poslední užití: 25.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pořadí titulů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Získal jsem tituly MgA., Mgr. a Bc. (v tomto pořadí) a chci je všechny uvádět před svým jménem. Je správně zápis „Mgr. et MgA. Bc. Jan Novák“?
Klíčové slovo: Bc.; Mgr.; MgA.
Odpověď: Latinská spojka „et“ se užívá pouze v případě, kdy se uvádí dva zcela shodné tituly, např. „Mgr. et Mgr.“. Tituly MgA. a Mgr. však nejsou zcela shodné, a proto se mezi ně „et“ nevkládá. Náležitý zápis tedy je: „Mgr. MgA. Bc. Jan Novák“. Nad rámec vašeho dotazu si dovolujeme ještě podotknout, že po dosažení magisterského titulu se obvykle bakalářský titul již neuvádí.
Poslední užití: 15.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Absolvoval jsem bakalářské studium a později na téže škole také magisterské studium, ovšem v jiném oboru. Mám si psát u jména oba tituly, nebo jen ten magisterský?
Klíčové slovo: Bc.; Mgr.
Odpověď: V případě absolvování magisterského studia se v praxi uvádí zpravidla jen vyšší titul, tedy magisterský, a proto bychom vám doporučili psát si před jménem pouze Mgr. Zacházení s tituly ovšem není stanoveno zákonem (uzákoněno je pouze to, jaké tituly se v ČR udělují a jaké mají zkratky), pokud tedy chcete, můžete uvádět bakalářský i magisterský titul.
Poslední užití: 15.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Pro program vědecké konference připravuji medailonek přednášejícího. Dotyčný je nositelem Řádu britského impéria, a tak si uvádí za jménem anglickou zkratku řádu OBE (jak je zvykem ve Velké Británii). Jelikož je medailon psaný v češtině a jeho čtenáři nebudou vědět, co zkratka OBE znamená, dovolila bych si ji vypustit. Ale nevím, zda by toto řešení neodporovalo nějakým pravidlům. Můžete mi poradit?
Odpověď: Pro uvádění titulů, hodností či vyznamenání neexistují žádná striktní pravidla, je to záležitost společenské konvence. V češtině se zkratky řádů nepoužívají, navíc není řád pro vědeckou komunikaci relevantní, a proto považujeme za přijatelné ji v medailonu v programu konference vypustit. Zároveň dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné do medailonu explicitně napsat, že je přednášející nositelem Řádu britského impéria.
Poslední užití: 19.10.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.