Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Pragmatické aspekty] -> [Druh titulu] -> [Šlechtický].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Opravuji text, v němž se vyskytují šlechtická jména a tituly, např.: Jan Adolf kníže z Lobkowicz, Ferdinand Zdeněk Lobkowicz, Marie Anna princezna Lobkowiczová či Kateřina Popelovna Lobkowicz. Říkám si, zda by se podoba jmen neměla nějak sjednotit – zda by u všech nemělo být užito spojení „z Lobkowicz“, zda by u žen neměla být vždy přechýlená podoba Lobkowiczová apod. Můžete mi poradit?
Odpověď: Na tuto otázku vám nedokážeme uspokojivě odpovědět. Úzus užívání šlechtických jmen je rozkolísaný, u mužských jmen se objevuje jak předložkové spojení „z Lobkowicz“, tak samotné „Lobkowicz“, u ženských jmen se setkáváme s těmito možnostmi a navíc s přechýlenou podobou „Lobkowiczová“. Ze stylového hlediska považujeme za vhodné nějakým způsobem podobu jmen sjednotit, ovšem nedokážeme posoudit, která varianta či které varianty jsou preferované. Proto vám doporučujeme zkonzultovat tento problém s autorem/autorkou textu.
Poslední užití: 6.3.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11663
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak se v ČR oslovují lidé, kteří mají šlechtický titul? Vím, že byly šlechtické tituly v minulosti oficiálně zrušeny, ale třeba v Kostelci nad Orlicí vykonává funkci starosty František Kinský, který bývá označován jako hrabě.
Odpověď: Náležitá forma oslovení hraběte je „hraběcí Milosti“. Toto oslovení však může působit nepatřičně, pokud dotyčnému není připsán titul oficiálně. Proto se domníváme, že je vhodnější použít „civilnější“ oslovení šlechtickým titulem: „pane hrabě“. Ovšem velmi se nabízí oslovit dotyčného i jinak, a to např. vykonávanou funkcí (pane starosto) či příjmením (pane Kinský). Tyto formy oslovení jsou jistě obvyklejší.
Poslední užití: 26.11.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Může stát titul knížete uprostřed jména šlechtice, tedy „Klemens kníže Metternich“?
Klíčové slovo: kníže
Odpověď: Ano, umístění titulu je v pořádku.
Poslední užití: 11.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#7027
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Můžete mi poradit, jaké bylo správné oslovení cara?
Odpověď: Náležité oslovení cara je „Vaše Veličenstvo“.
Poslední užití: 6.9.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?