Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Pragmatické aspekty] -> [Druh titulu] -> [Církevní].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-10/10
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Informovali jsme o „úmrtí kardinála Miloslava Vlka“ a několik našich diváků se ozvalo, že slovo kardinál nepatří před jméno a příjmení, nýbrž mezi ně, že jsme měli mluvit o „úmrtí Miloslava kardinála Vlka“. Na webových stránkách arcibiskupství jsem zjistila, že se podoba „Miloslav kardinál Vlk“ opravdu užívá, ale nevím, je-li závazná i pro nás.
Klíčové slovo: kardinál; Miloslav kardinál Vlk; kardinál Miloslav Vlk
Odpověď: Umístění církevní hodnosti kardinál mezi jméno a příjmení (Miloslav kardinál Vlk) je tradiční, užívá se v církevním prostředí, ovšem pro mediální komunikaci není tato podoba nijak závazná. Uvedení hodnosti na prvním místě (kardinál Miloslav Vlk) převažuje např. v publicistických textech a je zcela v pořádku.
Poslední užití: 20.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11738
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Píšu faráři a váhám nad oslovením. Mohu dotyčného oslovit „Vážený pane faráři“?
Klíčové slovo: farář
Odpověď: Ano, toto oslovení je zcela v pořádku.
Poslední užití: 1.4.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11734
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám v dopise nebo e-mailu oslovit arciopata?
Klíčové slovo: arciopat
Odpověď: V církevním prostředí se užívá oslovení „Vaše Milosti“, jako laické oslovení lze použít „Vážený pane arciopate“.
Poslední užití: 6.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Oslovení a závěrečný pozdrav

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Píši zprávu o auditu a potřebuji vědět, jak zacházet s církevními hodnostmi arcibiskup a kardinál. Mám napsat „arcibiskup kardinál Dominik Duka“, nebo „arcibiskup Dominik kardinál Duka“?
Klíčové slovo: Dominik kardinál Duka; kardinál Dominik Duka; kardinál; arcibiskup
Odpověď: Podle dokladů v Českém národním korpusu je nejčastější varianta „arcibiskup kardinál Dominik Duka“. Umístění církevní hodnosti kardinál mezi jméno a příjmení (Dominik kardinál Duka) je tradiční, a proto je pravděpodobné, že se s variantou „arcibiskup Dominik kardinál Duka“ setkáme spíše v církevním prostředí. V korpusu se vyskytuje také varianta „arcibiskup a kardinál Dominik Duka". Žádnou z uvedených variant bychom nehodnotili jako nevhodnou, ovšem vzhledem k četnosti výskytu a užití ve zprávě o auditu bychom se přikláněli k řešení „arcibiskup kardinál Dominik Duka“.
Poslední užití: 13.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

ID související odpovědi: #11686

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Píši zprávu o auditu a potřebuji vědět, kam se umísťuje církevní hodnost kardinál. Před jméno a příjmení (kardinál Dominik Duka), nebo mezi ně (Dominik kardinál Duka)?
Klíčové slovo: Dominik kardinál Duka; kardinál Dominik Duka; kardinál
Odpověď: Umístění církevní hodnosti kardinál mezi jméno a příjmení (Dominik kardinál Duka) je tradiční, užívá se např. v církevních textech. Naproti tomu v publicistických textech převažuje uvedení hodnosti na prvním místě (kardinál Dominik Duka). Jelikož zpráva o auditu není církevním textem, přiklonili bychom se spíše k druhé variantě (kardinál Dominik Duka), ovšem ani první variantu bychom nehodnotili jako nevhodnou.
Poslední užití: 13.6.2019
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11630
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit faráře – „pane faráři“, nebo „otče Patriku“?
Odpověď: Užívají se obě oslovení. Varianta „otče Patriku“ je spjata spíše s komunikací v rámci církve, varianta „pane faráři“ se užívá i mimo církevní prostředí. (Podrobněji viz Mendelová, Edita: Oslovení v náboženském prostředí. Český lid, roč. 85, č. 4, 1998, s. 362–366.)
Poslední užití: 29.6.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Můžete mi poradit, kam se umísťuje církevní hodnost kardinál? Před jméno a příjmení (kardinál Tomáš Špidlík), nebo mezi ně (Tomáš kardinál Špidlík)?
Odpověď: Umístění církevní hodnosti kardinál mezi jméno a příjmení (tj. Tomáš kardinál Špidlík) je tradiční, užívá se např. v církevních textech. Naproti tomu v publicistických textech převažuje uvedení hodnosti na prvním místě (tj. kardinál Tomáš Špidlík). Obě varianty jsou tedy v pořádku, ovšem je třeba zvážit, v jakém textu je spojení užito, a podle toho zvolit vhodnější variantu.
Poslední užití: 1.12.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#9210
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám v úřední korespondenci oslovit faráře – „Důstojný pane“, „Vážený důstojný pane“, nebo „Důstojný pane [příjmení]“?
Klíčové slovo: farář
Odpověď: Chcete-li užít tuto formu oslovení, doporučujeme samotné „Důstojný pane“ (tedy bez přívlastku vážený a příjmení). V úřední komunikaci je však možné užít oslovení „Vážený pane faráři“.
Poslední užití: 25.8.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Nejsme si jisti, jak v pozvánce označit církevního hodnostáře. Máme v pozvánce formulaci: „Akademie [anonymizováno] srdečně zve Jeho Eminenci kardinála Dominika Duku“. Nestačilo by napsat pouze „Jeho Eminenci“?
Odpověď: Domníváme se, že varianta „...zve Jeho Eminenci“ je přijatelná, neboť pozvánka bude zřejmě zaslána konkrétnímu člověku. Za vhodnější však považujeme explicitní identifikaci zvaného, aby se předešlo případným nejasnostem. Váš návrh si však dovolíme mírně upravit: „... zve Jeho Eminenci Dominika kardinála Duku“. Jelikož tento dotaz přesahuje do oblasti etikety, doporučujeme požádat o konzultaci ještě např. některého z církevních představitelů.
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#8350
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Píšu e-mail řádové sestře do kláštera. Na své vizitce má uvedeno řádové jméno, občanské jméno, vysokoškolský titul (Mgr.) a funkci (představená). Jak bych ji měl oslovit?
Klíčové slovo: sestra představená
Odpověď: Doporučujeme dotyčnou oslovit církevní funkcí, tedy „Vážená paní představená“ (podobně jako oslovujeme „Vážený pane biskupe“, „Vážený pane faráři“ apod.).
Poslední užití: 31.1.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?