Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Pragmatické aspekty] -> [Druh titulu] -> [Vědecko-pedagogický].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-9/9
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11716
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Píšu dopis a nejsem si jistá formou oslovení. Kombinuje se titul s příjmením, např. „Vážený pane profesore Nováku“?
Klíčové slovo: profesor
Odpověď: Ne, běžně oslovujeme samotným titulem, tedy „Vážený pane profesore“.
Poslední užití: 13.5.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11715
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Posílám dopis profesorovi, který je zároveň děkanem, a docentovi, který je zároveň vedoucím katedry. Mohu dotyčné oslovit „Vážený pane profesore, vážený pane docente“?
Klíčové slovo: profesor; docent; děkan; vedoucí katedry
Odpověď: Pokud se na dotyčné obracíte v pracovní záležitosti, nabízí se užít v oslovení funkce dotyčných – „Vážený pane děkane, vážený pane vedoucí“. Ovšem ani navrhované oslovení vědecko-pedagogickými tituly nepovažujeme za nevhodné.
Poslední užití: 13.5.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Můj manžel měl tituly doc., RNDr. a CSc. Mám na jeho náhrobku uvést všechny tituly, nebo stačí jen RNDr.?
Odpověď: Toto není čistě jazyková otázka. Ovšem domníváme se, že pokud chcete tituly na náhrobku zaznamenat, bylo by vhodnější uvést všechny.
Poslední užití: 6.10.2021
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #11615

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11581
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám v běžné komunikaci oslovit lékaře, který je zároveň docentem – pane doktore, nebo pane docente?
Klíčové slovo: lékař; docent
Odpověď: V běžné komunikaci pacienta s lékařem (např. při lékařské prohlídce) jsou vhodné obě podoby oslovení – nejvyšším dosaženým titulem (pane docente) i běžně užívaným označením lékaře (pane doktore).
Poslední užití: 12.2.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#10842
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Potřebuji oslovit bývalého ministerského předsedu, dotyčný má titul docenta. Co mám při oslovení upřednostnit – funkci, kterou již nevykonává, nebo titul?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že oslovovaný již uvedenou funkci nezastává, přikláníme se k oslovení „pane docente“.
Poslední užití: 7.1.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#4703
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak bych měl v e-mailu oslovit pána, který má u svého jména tituly prof. a RNDr.?
Klíčové slovo: RNDr.; prof.
Odpověď: Doporučujeme oslovit dotyčného „Vážený pane profesore“.
Poslední užití: 30.10.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: V prvním vydání knihy je uvedeno jméno překladatele včetně jeho titulu docenta. Nyní se připravuje druhé vydání, překladatel mezitím získal titul profesora. Který z těchto titulů by měl být uveden v novém vydání?
Klíčové slovo: doc.; prof.
Odpověď: Pakliže pro tyto případy není zavedena žádná redakční praxe, přikláněli bychom se k uvedení novějšího, vyššího titulu profesora.
Poslední užití: 4.9.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Lékař má tituly: doc. a MBA. Který z titulů je vyšší?
Klíčové slovo: MBA; doc.
Odpověď: MBA je zkratka pro Master of Business Administration (magistr managementu). Doc. je zkratka pro docenta. Titul docenta je nadřazen magisterskému titulu.
Poslední užití: 2.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky titulů a hodností

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Který z následujících titulů je nejvyšší – profesor (prof.), docent (doc.), doktor (Ph.D.), kandidát věd (CSc.), doktor věd (DrSc.)?
Klíčové slovo: profesor; docent; kandidát věd; doktor; doktor věd
Odpověď: Uvedené tituly nelze tak snadno srovnávat, neboť je lze rozdělit do několika skupin. Profesor a docent jsou vědecko-pedagogické tituly, titul profesor je vyšší. Tituly doktor věd, kandidát věd a doktor (Ph.D.) se řadí mezi akademicko-vědecké tituly. Tituly doktor věd a kandidát věd se na rozdíl od titulu Ph.D. v dnešní době již neudělují, doktor věd byl vyšší titul než kandidát věd.
Poslední užití: 12.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky titulů a hodností, sekce 1 – Zkratky akademických, akademicko-vědeckých a vědecko-pedagogických titulů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?