Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Pragmatické aspekty] -> [Druh titulu] -> [Akademicko-vědecký].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/20
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11812
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Kolegu má před jménem titul Mgr. a za jménem titul Ph.D. Přepokládám, že ho mám v e-mailu oslovit „pane magistře“, protože titulem za jménem se neoslovuje. Je to tak?
Klíčové slovo: Mgr.; Ph.D.
Odpověď: V uvedeném případě je náležitá forma oslovení „pane doktore“. Oslovujeme totiž nejvyšším dosaženým titulem, nezáleží na tom, zda je umístěn před jménem, nebo za ním.
Poslední užití: 15.3.2018
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #6946

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11675
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit muže, který má před jménem titul Mgr. a za jménem titul Ph.D. – „pane magistře“, nebo „pane doktore“?
Klíčové slovo: Mgr.; Ph.D.
Odpověď: Oslovujeme nejvyšším dosaženým titulem, v tomto případě tedy „pane doktore“.
Poslední užití: 29.11.2016
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #6946

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Připravuji text pozvánky, který bude zveřejněn na sociální síti, jedná se tedy o neformální text. V příspěvku zmiňujeme paní Novákovou, která má titul Ph.D. Můžeme o ní psát jako o Dr. Novákové?
Odpověď: Užití titulu Dr. (tj. s velkým písmenem) nedoporučujeme, neboť se jedná o oficiální podobu dříve udělovaného titulu. V úvahu však přichází zkratka dr. (tj. s malým písmenem). Ta totiž může zastupovat jakýkoli doktorský titul (ať už stojí před jménem, např. JUDr., či za ním, např. Ph.D.). Doporučujeme tedy psát o dr. Novákové.
Poslední užití: 27.11.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Můj manžel měl tituly doc., RNDr. a CSc. Mám na jeho náhrobku uvést všechny tituly, nebo stačí jen RNDr.?
Odpověď: Toto není čistě jazyková otázka. Ovšem domníváme se, že pokud chcete tituly na náhrobku zaznamenat, bylo by vhodnější uvést všechny.
Poslední užití: 6.10.2021
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #11615

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Kolega je nositelem titulů Mgr. a Ph.D., ale v podpisu uvádí vždy jen Ph.D. Je to v pořádku?
Klíčové slovo: Mgr.; Ph.D.
Odpověď: Pro uvádění či neuvádění titulů v podpisu neexistují žádná závazná nařízení, teoreticky je tedy možné uvést pouze jeden z titulů. Ovšem v praxi je běžné a obvyklé uvádět všechny získané tituly.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11492
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak máme v písemném styku oslovit bývalého ministra? Oslovili jsme ho „vážený pane doktore“, protože má doktorský titul. Dotyčný se ohradil, že preferuje oslovení funkcí – jenže už ji nevykonává. Oslovení „vážený pane bývalý ministře“ ani „vážený pane exministře“ se nám moc nelíbí. Poradíte nám?
Klíčové slovo: ministr; exministr; bývalý ministr
Odpověď: Toto není záležitost jazyka, nýbrž etikety. Obecně platí, že funkce má přednost před vysokoškolským titulem, toto pravidlo se však týká aktuálně vykonávaných funkcí. Jistou výjimku tvoří prezidentská funkce, která bývá tradičně užívána při oslovování i po skončení funkčního období oslovovaného. Oslovení „bývalý ministře“ i „exministře“ považujeme za nevhodné až nezdvořilé. Ovšem záleží na vás, zda vzhledem k popisované situaci zvolíte (náležité, vhodné) oslovení vysokoškolským titulem, nebo vyhovíte přání adresáta a oslovíte jej např. „vážený pane ministře“.
Zvažované varianty:
vážený pane bývalý ministře vážený pane doktore vážený pane exministře vážený pane ministře
Poslední užití: 9.4.2021
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11120
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit nositele titulu CSc.? Jiný titul dotyčný nemá.
Odpověď: CSc. je zkratka pro titul kandidáta věd, tento titul se však k oslovování nepoužívá. Ovšem jelikož ho lze považovat za ekvivalentní dnešnímu titulu Ph.D., navrhujeme oslovit dotyčného „pane doktore“.
Poslední užití: 26.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11119
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit nositele titulu DrSc.?
Odpověď: DrSc. je zkratka pro titul doktora věd (doctor scientiarum), náležité oslovení je tedy „pane doktore“.
Poslední užití: 26.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Jak může mít někdo za jménem titul CSc. i Ph.D.?
Klíčové slovo: CSc.; Ph.D.
Odpověď: Pokud dotyčný získal titul CSc. a později se věnoval dalšímu doktorskému studiu, na jehož konci získal titul Ph.D., může uvádět za jménem oba tituly.
Poslední užití: 13.3.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#8630
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit nositele titulů Ing. a CSc.?
Klíčové slovo: Ing.; CSc.
Odpověď: Nabízejí se dvě možnosti. Jelikož se titul kandidát věd k oslovování nepoužívá, je možné užít druhý uvedený titul a oslovit dotyčného „pane inženýre“. Zároveň platí, že titul CSc. lze považovat za ekvivalentní dnešnímu titulu Ph.D., a proto je možné oslovit dotyčného také „pane doktore“.
Poslední užití: 17.2.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.