Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Pragmatické aspekty] -> [Zdvořilostní aspekt].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-6/6
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11742
Užití:
1 1 0
Dotaz: Různé
Konkrétní dotaz: Připravuji dopis, který chci poslat ministrovi školství. Dopis mimo jiné obsahuje formulaci: „...se na Vás obracím s žádostí o osobní jednání, jehož předmětem budou naše oprávněné požadavky na morální a finanční odškodnění...“. Kolegům se zdá toto vyjádření nezdvořilé, tvrdí, že prý ministrovi rozkazuji, a navrhují zaměnit tvar „budou“ za „byly by“: „...se na Vás obracím s žádostí o osobní jednání, jehož předmětem by byly naše oprávněné požadavky na morální a finanční odškodnění...“ Jaký je váš názor?
Odpověď: Užití tvaru „budou“ je v dané formulaci zcela v pořádku. Užitím tvaru „by byly“ byste v tomto případě nedosáhli vyjádření vyšší míry zdvořilosti, nýbrž vyjádření menší míry jistoty – předmětem jednání by mohly být uvedené požadavky, ale případně i něco jiného.
Zvažované varianty:
...se na Vás obracím s žádostí o osobní jednání, jehož předmětem budou naše oprávněné požadavky na morální a finanční odškodnění... ...se na Vás obracím s žádostí o osobní jednání, jehož předmětem by byly naše oprávněné požadavky na morální a finanční odškodnění...
Poslední užití: 24.9.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11227
Užití:
1 1 0
Dotaz: Různé
Konkrétní dotaz: Není zakázáno používání slůvka prosím? Všiml jsem si, že v rádiu a televizi moderátor poděkuje třeba za poskytnutí rozhovoru a host místo „prosím“ řekne „také děkuji“.
Odpověď: Užívání slova prosím rozhodně zakázáno není, na poděkování stále běžně odpovídáme „prosím“, „není zač“ apod. V případě interview někdy hosté na moderátorovo poděkování za rozhovor odpovídají např. „děkuji za pozvání“. Je možné, že někteří z nich vypouštějí informaci o tom, za co děkují, a užívají samotné „děkuji“. Sekvence „děkuji“ – „děkuji“ pak může na diváky či posluchače působit nezvykle až nepatřičně.
Poslední užití: 23.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#9219
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozdravy
Konkrétní dotaz: Na konci e-mailu bych na samostatné řádky napsala „Děkuji.“ a „S pozdravem“. Co si o takovém zakončení myslíte?
Odpověď: Uvedené ukončení e-mailu je v pořádku, toto rozvržení textu však nepůsobí příliš vzhledně. Zvažte spojení poděkování a pozdravu, aby stály vedle sebe na jednom řádku, např. „Děkuji a zdravím.“ nebo „S díky a pozdravem“.
Poslední užití: 26.8.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#9216
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozdravy
Konkrétní dotaz: Posílám e-mail kolegům. S některými z nich si tykám, s jinými vykám. Mohu začít e-mail pozdravem „Dobrý den / Ahoj“?
Klíčové slovo: ahoj; dobrý den
Odpověď je neaktuální.
Odpověď: Tato podoba pozdravu je neobvyklá, doporučujeme uchýlit se raději k oslovení, např. „Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové“.
Poslední užití: 26.8.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#8076
Užití:
1 1 0
Dotaz: Různé
Konkrétní dotaz: Proč se dříve místo slov pan a paní používala slova soudruh a soudružka? To asi nebylo správně, že?
Klíčové slovo: soudruh; soudružka
Odpověď: V tomto případě nelze mluvit o správnosti. Používání výrazů soudruh, soudružka bylo záležitostí dobové společenské konvence, podle Slovníku spisovné češtiny bylo v letech 1948–1989 užívání těchto výrazů ve služebním styku dokonce nařízeno: soudruh učitel; soudruhu řediteli. Podle komunistické ideologie měla uvedená slova lépe reflektovat vztahy mezi členy rovnostářské společnosti než výrazy pan a paní.
Poslední užití: 16.1.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Posílám dopis osobě, která vykonává funkci poslance a ministra. Kterou funkci mám uvést na obálce?
Klíčové slovo: poslanec; ministr
Odpověď: Záleží na tom, z jakého důvodu se na danou osobu obracíte, zda konkrétní záležitost spadá do kompetence poslance či ministra. Pokud to nelze rozhodnout, doporučujeme uvést vyšší funkci, v tomto případě ministra.
Poslední užití: 5.12.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?