Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Pragmatické aspekty] -> [Zdvořilostní aspekt] -> [Oslovení při konkurenci různých titulů, hodností, funkcí].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/19
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11817
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Mohu začít e-mail adresovaný panu řediteli pozdravem a oslovením „Dobrý den, pane Ing. Nováku“?
Klíčové slovo: ředitel; Ing.
Odpověď: V oslovení se dává přednost pracovní funkci před akademickým titulem, a proto doporučujeme zvolit oslovení „Vážený pane řediteli“. Pokud byste chtěla pro oslovení použít titul, pak by mělo mít podobu „Vážený pane inženýre“. Zkratky titulů se totiž v oslovení neužívají a pozdrav „Dobrý den“ se hodí do méně formální komunikace.
Poslední užití: 9.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Oslovení a závěrečný pozdrav

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11812
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Kolegu má před jménem titul Mgr. a za jménem titul Ph.D. Přepokládám, že ho mám v e-mailu oslovit „pane magistře“, protože titulem za jménem se neoslovuje. Je to tak?
Klíčové slovo: Mgr.; Ph.D.
Odpověď: V uvedeném případě je náležitá forma oslovení „pane doktore“. Oslovujeme totiž nejvyšším dosaženým titulem, nezáleží na tom, zda je umístěn před jménem, nebo za ním.
Poslední užití: 15.3.2018
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #6946

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit v mluveném rozhovoru klienta, který má magisterský a inženýrský titul? Na prvním místě uvádí titul magisterský, až po něm inženýrský, takže možná raději „pane magistře“?
Klíčové slovo: Mgr.; Ing.
Odpověď: Tyto tituly jsou rovnocenné, můžete si tedy vybrat, zda klienta oslovíte „pane magistře“ nebo „pane inženýre“. Pořadí titulů není rozhodující – vypovídá pouze o tom, že dotyčný získal nejprve titul inženýrský (proto stojí blíže ke jménu) a poté magisterský.
Poslední užití: 11.4.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit paní, která má magisterský a inženýrský titul?
Klíčové slovo: Mgr.; Ing.
Odpověď: Tyto tituly jsou rovnocenné, můžete si tedy vybrat. Při rozhodování můžete vzít v úvahu, za jakým účelem paní kontaktujete – pokud se na ni obracíte např. s požadavkem, kterému může vyhovět díky svému inženýrskému vzdělání (nikoliv díky vzdělání magisterskému), je vhodnější zvolit oslovení „paní inženýrko“.
Poslední užití: 25.4.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11777
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Budu posílat dopis nebo e-mail úřednici Janě Novákové, která má za jménem titul DiS. a pod podpisem uvedla pracovní funkci „referent – zahradní architekt“. Přemýšlím, jak ji oslovit. Oslovení „Vážená diplomovaná specialistko“ nepovažuji za vhodné, tak bych možná mohla napsat „Vážená paní referentko“?
Klíčové slovo: DiS.; referent; referentka
Odpověď: Titul DiS. se při oslovování nepoužívá, užívají se až (vyšší) akademické tituly, varianta „Vážená diplomovaná specialistko“ je tedy opravdu nevhodná. Oslovení funkcí „Vážená paní referentko“ je zcela v pořádku. Jako další možnost se nabízí oslovení příjmením „Vážená paní Nováková“.
Poslední užití: 19.7.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11717
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit muže, který je plukovníkem a zároveň lékařem?
Klíčové slovo: plukovník; lékař; doktor
Odpověď: Můžete si vybrat mezi variantami „pane plukovníku“ a „pane doktore“. Záleží především na tom, v jaké situaci dotyčného oslovujete. Pacienti zvolí pravděpodobně oslovení „pane doktore“, v komunikaci mezi vojáky se objeví spíše oslovení „pane plukovníku“.
Poslední užití: 11.10.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11715
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Posílám dopis profesorovi, který je zároveň děkanem, a docentovi, který je zároveň vedoucím katedry. Mohu dotyčné oslovit „Vážený pane profesore, vážený pane docente“?
Klíčové slovo: profesor; docent; děkan; vedoucí katedry
Odpověď: Pokud se na dotyčné obracíte v pracovní záležitosti, nabízí se užít v oslovení funkce dotyčných – „Vážený pane děkane, vážený pane vedoucí“. Ovšem ani navrhované oslovení vědecko-pedagogickými tituly nepovažujeme za nevhodné.
Poslední užití: 13.5.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11675
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit muže, který má před jménem titul Mgr. a za jménem titul Ph.D. – „pane magistře“, nebo „pane doktore“?
Klíčové slovo: Mgr.; Ph.D.
Odpověď: Oslovujeme nejvyšším dosaženým titulem, v tomto případě tedy „pane doktore“.
Poslední užití: 29.11.2016
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #6946

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11581
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám v běžné komunikaci oslovit lékaře, který je zároveň docentem – pane doktore, nebo pane docente?
Klíčové slovo: lékař; docent
Odpověď: V běžné komunikaci pacienta s lékařem (např. při lékařské prohlídce) jsou vhodné obě podoby oslovení – nejvyšším dosaženým titulem (pane docente) i běžně užívaným označením lékaře (pane doktore).
Poslední užití: 12.2.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11492
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak máme v písemném styku oslovit bývalého ministra? Oslovili jsme ho „vážený pane doktore“, protože má doktorský titul. Dotyčný se ohradil, že preferuje oslovení funkcí – jenže už ji nevykonává. Oslovení „vážený pane bývalý ministře“ ani „vážený pane exministře“ se nám moc nelíbí. Poradíte nám?
Klíčové slovo: ministr; exministr; bývalý ministr
Odpověď: Toto není záležitost jazyka, nýbrž etikety. Obecně platí, že funkce má přednost před vysokoškolským titulem, toto pravidlo se však týká aktuálně vykonávaných funkcí. Jistou výjimku tvoří prezidentská funkce, která bývá tradičně užívána při oslovování i po skončení funkčního období oslovovaného. Oslovení „bývalý ministře“ i „exministře“ považujeme za nevhodné až nezdvořilé. Ovšem záleží na vás, zda vzhledem k popisované situaci zvolíte (náležité, vhodné) oslovení vysokoškolským titulem, nebo vyhovíte přání adresáta a oslovíte jej např. „vážený pane ministře“.
Zvažované varianty:
vážený pane bývalý ministře vážený pane doktore vážený pane exministře vážený pane ministře
Poslední užití: 9.4.2021
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.