Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Pragmatické aspekty] -> [Zdvořilostní aspekt] -> [Oslovení titulem].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/4, položky: 1-10/35
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11813
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Je pravda, že se při oslovování nepoužívají vysokoškolské tituly uváděné za jménem (např. MBA, Ph.D.)?
Odpověď: To pravda není. Oslovujeme nejvyšším dosaženým titulem, nezáleží na tom, zda je umístěn před jménem, nebo za ním.
Poslední užití: 15.3.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: V dopisu z úřadu bylo oslovení „Vážený pane Mgr.“ (tedy bez příjmení). Podle mě je takové oslovení nevhodné. Jaký je váš názor?
Klíčové slovo: Mgr.
Odpověď: Souhlasíme s vámi, oslovení zkratkou magisterského titulu je zcela nestandardní. Náležitá forma oslovení magisterským titulem je „Vážený pane magistře“.
Poslední užití: 10.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11764
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit nositele titulu MBA?
Klíčové slovo: MBA
Odpověď: MBA je zkratka akademického titulu Master of Business Administration (magistr managementu), a proto doporučujeme oslovení „pane magistře“.
Poslední užití: 28.6.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11751
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jaká forma oslovení má přednost – příjmením (např. pane Nováku), nebo vysokoškolským titulem (např. pane doktore)?
Odpověď: Pokud má někdo vysokoškolský titul, je zdvořilejší oslovit ho titulem.
Poslední užití: 1.8.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11750
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit pana doktora Nováka – „Vážený pane doktore“, nebo „Vážený pane doktore Nováku“?
Klíčové slovo: doktor
Odpověď: Kombinace vysokoškolského titulu a příjmení se při oslovování nepoužívá, náležitá podoba je tedy „Vážený pane doktore“.
Poslední užití: 1.8.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11738
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Píšu faráři a váhám nad oslovením. Mohu dotyčného oslovit „Vážený pane faráři“?
Klíčové slovo: farář
Odpověď: Ano, toto oslovení je zcela v pořádku.
Poslední užití: 1.4.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11734
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám v dopise nebo e-mailu oslovit arciopata?
Klíčové slovo: arciopat
Odpověď: V církevním prostředí se užívá oslovení „Vaše Milosti“, jako laické oslovení lze použít „Vážený pane arciopate“.
Poslední užití: 6.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Oslovení a závěrečný pozdrav

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11716
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Píšu dopis a nejsem si jistá formou oslovení. Kombinuje se titul s příjmením, např. „Vážený pane profesore Nováku“?
Klíčové slovo: profesor
Odpověď: Ne, běžně oslovujeme samotným titulem, tedy „Vážený pane profesore“.
Poslední užití: 13.5.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11689
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Mohu slečnu, která získala inženýrský titul, oslovovat „slečno inženýrko“?
Klíčové slovo: slečna; paní
Odpověď: Oslovování je záležitostí konvence. Ve spojení s vysokoškolským titulem se v oslovení běžně užívá výraz paní (např. paní inženýrko), užití výrazu slečna bychom tedy nedoporučovali.
Poslední užití: 6.6.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11663
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak se v ČR oslovují lidé, kteří mají šlechtický titul? Vím, že byly šlechtické tituly v minulosti oficiálně zrušeny, ale třeba v Kostelci nad Orlicí vykonává funkci starosty František Kinský, který bývá označován jako hrabě.
Odpověď: Náležitá forma oslovení hraběte je „hraběcí Milosti“. Toto oslovení však může působit nepatřičně, pokud dotyčnému není připsán titul oficiálně. Proto se domníváme, že je vhodnější použít „civilnější“ oslovení šlechtickým titulem: „pane hrabě“. Ovšem velmi se nabízí oslovit dotyčného i jinak, a to např. vykonávanou funkcí (pane starosto) či příjmením (pane Kinský). Tyto formy oslovení jsou jistě obvyklejší.
Poslední užití: 26.11.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.