Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Pragmatické aspekty] -> [Zdvořilostní aspekt] -> [Oslovení více adresátů].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/2, položky: 11-17/17
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11194
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Posílám e-mail hejtmanovi a vedoucímu odboru. Prvního adresáta oslovím „Vážený pane hejtmane“, ale co s tím druhým? Mám ho oslovit funkcí, vysokoškolským titulem, nebo příjmením?
Klíčové slovo: vedoucí
Odpověď: Jelikož oslovujete hejtmana pracovní funkcí, doporučili bychom vám jí oslovit i druhého adresáta – celé oslovení by tedy mohlo mít podobu „Vážený pane hejtmane, vážený pane vedoucí“.
Poslední užití: 15.3.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#9216
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozdravy
Konkrétní dotaz: Posílám e-mail kolegům. S některými z nich si tykám, s jinými vykám. Mohu začít e-mail pozdravem „Dobrý den / Ahoj“?
Klíčové slovo: ahoj; dobrý den
Odpověď je neaktuální.
Odpověď: Tato podoba pozdravu je neobvyklá, doporučujeme uchýlit se raději k oslovení, např. „Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové“.
Poslední užití: 26.8.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #13554

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#6902
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Mohu v editorialu užít oslovení „Milé kolegyně a kolegové“, nebo bych měla přívlastek zopakovat a napsat „Milé kolegyně, milí kolegové“?
Klíčové slovo: milý
Odpověď: Obecně je doporučováno přívlastek v oslovení zopakovat, např. „Vážené dámy, vážení pánové“, ve vašem případě je tedy vhodnější varianta „Milé kolegyně, milí kolegové“.
Poslední užití: 19.12.2016
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#4792
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Píšu dopis adresovaný předsedovi představenstva a členovi představenstva. Jak je mám oslovit?
Klíčové slovo: předseda
Odpověď: Můžete je oslovit různými způsoby, např. „Vážený pane předsedo, vážený pane (příjmení člena představenstva)“ nebo „Vážený pane (příjmení předsedy představenstva), vážený pane (příjmení člena představenstva)“.
Poslední užití: 22.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#4161
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Mohu manžele oslovit „manželé Novákovi“, i když si žena ponechala své dívčí příjmení?
Klíčové slovo: manželé
Odpověď: Pokud manželé nemají společné příjmení, není vhodné pro jejich oslovení použít pouze mužovo příjmení. Doporučujeme oslovit každého zvlášť jeho příjmením.
Poslední užití: 9.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#4102
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: V písemném styku se obracím na dva adresáty. Je správné oslovení „Vážená paní Nováková, vážený pane Nováku“?
Odpověď: Ano, takové oslovení je náležité.
Poslední užití: 10.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#2323
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Píši hromadný e-mail potenciálním členům své zkušební komise, v němž je zvu ke své doktorské zkoušce. Mezi těmito členy jsou nositelé a nositelky různých akademických a vědecko-pedagogických titulů. Jak je mám oslovit?
Klíčové slovo: komise
Odpověď: Jednotlivá oslovení všech osob (Vážená paní profesorko, vážený pane docente, vážená paní doktorko, vážený pane doktore...) ani oslovení tituly v množném čísle (Vážené paní profesorky, vážení pánové docenti, vážené paní doktorky, vážení páni doktoři...) nepovažujeme za vhodné. Jako nepřijatelnější se v tomto případě jeví oslovení „Vážené paní, vážení pánové“.
Poslední užití: 12.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.