Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Pragmatické aspekty] -> [Zdvořilostní aspekt] -> [Tykání/vykání].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-6/6
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11780
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tykání/vykání
Konkrétní dotaz: Budu psát e-mail náměstku primátora. Když jsem s ním hovořila po telefonu, tykali jsme si a oslovovala jsem ho jeho trampskou přezdívkou, protože se dobře známe. Nyní váhám, zda mu mám tykat, nebo vykat, když mu píšu ve věci úřední. Je totiž pravděpodobné, že mou zprávu přepošle někomu jinému, kdo se pak bude mou žádostí zabývat. Co byste mi doporučili?
Odpověď: Toto není čistě jazyková otázka, přesahuje do oblasti etikety. Nicméně se domníváme, že pokud dotyčného kontaktujete ohledně úřední/pracovní záležitosti, jejíž řešení navíc může být předáno jeho spolupracovníkům, bylo by vhodnější mu vykat.
Poslední užití: 19.7.2017
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #11779

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11774
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tykání/vykání
Konkrétní dotaz: Při psaní znaleckých posudků potřebuji občas něco vysvětlit, upřesnit. Nevím, zda mám v takových případech uvést vysvětlení tvarem „rozuměj“, nebo „rozumějte“. Jsem zvyklý na „rozuměj“, ale mám obavy, aby si třeba soudce, který bude můj posudek číst, nemyslel, že mu tykám. Poradíte mi, co s tím?
Klíčové slovo: rozuměj; rozumějte; rozumět
Odpověď: V odborných textech se s tvarem jednotného čísla „rozuměj“ setkáváme (podobně jako se objevuje také „viz“ či „srovnej“), ale používá se i tvar množného čísla „rozumějte“. Můžete si tedy vybrat. Je však pravda, že se výraz „rozuměj(te)“ nevyskytuje příliš často. Jako jisté řešení se nabízí použít zkratku „rozum.“ (podobně jako se užívá „srov.“) nebo zvolit neosobní formulaci „tím se rozumí“.
Poslední užití: 9.8.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11769
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tykání/vykání
Konkrétní dotaz: Pracuji na lokalizaci deskové hry pro děti a nevím, zda mám hráčům tykat, nebo vykat. Existuje nějaká norma, která určuje, v jakých typech textů se užívá vykání a tykání?
Odpověď: Žádná závazná pravidla pro volbu mezi tykáním a vykáním neexistují, je to záležitost společenské konvence. Je-li desková hra určena dětem, považujeme za vhodnější zvolit tykání.
Poslední užití: 14.6.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11670
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tykání/vykání
Konkrétní dotaz: Při chatové komunikaci se zákazníky se zaměstnanci firmy podepisují jen křestním jménem, a tak si myslím, že by mohli zákazníkům tykat. Jaký je váš názor?
Klíčové slovo: chat; chatování
Odpověď: Nezáleží na tom, zda zaměstnanci komunikují s klienty formou dopisu, e-mailu, po telefonu nebo po chatu, stále se jedná o oficiální, formální komunikaci. Navíc k sobě mají účastníci komunikace profesionální vztah, a proto je vhodné vzájemné vykání. To však nebrání tomu, aby se zaměstnanci podepisovali samotným rodným jménem – v méně formální komunikaci není užívání rodného jména v kombinaci s vykáním ničím neobvyklým.
Poslední užití: 11.11.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#7701
Užití:
1 0 1
Dotaz: Tykání/vykání
Konkrétní dotaz: Překládám historickou fikci, která se odehrává v době 2. světové války. Chtěla bych se zeptat, jak to bylo v té době s tykáním a vykáním. Hlavní hrdina knihy se ožení „z rozumu“ s vdovou, která má tři děti a se kterou se poprvé setká teprve dva týdny před svatbou. Budou si po svatbě vykat? A jak je to s oslovováním rodičů? Budou jim děti tykat, nebo vykat?
Odpověď: Váš dotaz nespadá do kompetence jazykové poradny. Volba mezi vykáním a tykáním totiž není čistě jazyková záležitost, spadá do oblasti etikety. Možná byste se mohla podívat do jiných literárních děl, jejichž děj je zasazen do stejné doby, jak se s vykáním a tykáním (a případně též onikáním a onkáním) vypořádali jejich autoři a překladatelé.
Poslední užití: 2.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#887
Užití:
12 10 0
Dotaz: Tykání/vykání
Konkrétní dotaz: Lze užívat v textu tvar viz v případech, kdy čtenáři textu vykáme či se obracíme na větší počet čtenářů? Nebo je nutné v takových případech zvolit tvar vizte?
Klíčové slovo: viz
Odpověď: Viz je tvar 2. osoby jednotného čísla rozkazovacího způsobu od slovesa vidět, podobně vizte je tvar 2. osoby množného čísla téhož slovesa. Mnozí uživatelé jazyka si však spojitost viz se slovesem vidět neuvědomují, chápou jej jako ustrnulý odkazovací výraz, někdy jej dokonce považují za zkratku. V důsledku toho se tvar viz běžně užívá v textech, v nichž jejich tvůrce adresátovi vyká nebo se obrací na větší počet adresátů. Užití tvaru viz je v pořádku, stejně jako užití tvaru vizte.
Poslední užití: 8.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?