Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Část textu] -> [Typ části textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/16
Stav:
#12791
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava abecedního seznamu
Konkrétní dotaz: Existuje nějaká norma pro uvádění jmen v rejstříku? Konkrétně mě zajímá, zda je nutné mezi příjmením a iniciálou rodného jména psát čárku (např. Novák, J.)?
Klíčové slovo: rejstřík
Odpověď: Rejstříky apod. mají povahu abecedního seznamu. Norma, která se věnuje abecednímu řazení v takových seznamech, však o jejich formální úpravě mnoho neříká. Čárka mezi příjmením a iniciálou rodného jména se tak psát může, ale nemusí. Důležité je, aby byl zápis v rámci rejstříku jednotný.
Poslední užití: 14.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Formální a grafická úprava prvků řazení (s. 7)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9268
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava abecedního seznamu
Konkrétní dotaz: Součástí textu je výkladový slovník, který v levém sloupci obsahuje abecedně seřazená hesla, na pravé straně definice těchto hesel. Jak by měly být tyto definice upraveny po pravopisné stránce? Měly by začínat velkým počátečním písmenem a končit tečkou, nebo je naopak psát s malým počátečním písmenem a interpunkcí neukončovat, když některé definice mají podobu spojení dvou slov, jiné tvoří několik vět? Je někde předepsáno, jak by měla pravopisná úprava takového slovníku vypadat?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Podobné slovníky, rejstříky ad. mají povahu abecedního seznamu. Norma, která se věnuje abecednímu řazení v takových seznamech, však o jejich formální úpravě mnoho neříká. Zásadním doporučením je jednota v zápisu jednotlivých údajů a doporučení oddělovat jednotlivé prvky – v tomto případě hesla a jejich definice – interpunkcí. V uvedeném případě by proto bylo dobré zápis definic sjednotit, ať už jedním, či druhým směrem, aby nebylo střídání velikosti počátečních písmen a přítomnosti/absence interpunkce na konci definic rušivé. Vodítkem, kterým směrem úpravu sjednocovat, by mohla být převaha větných či nevětných typů nebo přehlednost jednotlivých pravopisných řešení.
Poslední užití: 26.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Formální a grafická úprava prvků řazení (s. 7)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9087
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava abecedního seznamu
Konkrétní dotaz: Na konci textu je slovníček pojmů a jejich definic, pojmy jsou zapsány s velkým počátečním písmenem a definice uvozeny pomlčkou. Nevím si však rady, zda samotné definice začínat rovněž velkým počátečním písmenem a končit tečkou, nebo je naopak psát s malým počátečním písmenem a interpunkcí neukončovat, když některé definice mají podobu spojení dvou slov, jiné tvoří několik vět. Je někde předepsáno, jak by měla pravopisná úprava takového slovníčku vypadat?
Klíčové slovo: slovníček; rejstřík
Odpověď: Podobné slovníčky, rejstříky ad. mají povahu abecedního seznamu. Norma, která se věnuje abecednímu řazení v takových seznamech však o jejich formální úpravě mnoho neříká. Zásadním doporučením je jednota v zápisu jednotlivých údajů a doporučení oddělovat jednotlivé prvky – v tomto případě pojmy a jejich definice – interpunkcí. V uvedeném případě by proto bylo dobré zápis definic sjednotit, ať už jedním, či druhým směrem, aby nebylo střídání velikosti počátečních písmen a přítomnosti/absence interpunkce na konci definic rušivé. Vodítkem, kterým směrem úpravu sjednocovat, by mohla být převaha větných či nevětných typů nebo přehlednost jednotlivých pravopisných řešení.
Poslední užití: 6.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Formální a grafická úprava prvků řazení (s. 7)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7659
Užití:
1 0 1
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se Vás optat na rozdělení věty, která nabízí více možností, do odrážek. Která varianta je lepší (nový řádek je značen lomítkem)? „Do hrnce hodíme / – nakrájenou cibuli / – rozmixovaný špenát / – půlku mrkve nebo celeru“, nebo „Do hrnce hodíme / – nakrájenou cibuli a / – rozmixovaný špenát a potom / – půlku mrkve nebo celer“. Druhou variantu jsem viděla v zákonech/vyhláškách, ale hodí se i jinam? Není lepší zapomenout, že jde o větu, a udělat z ní seznam než na koncích řádků nechávat spojovací výrazy?
Odpověď: Doporučujeme psát výčty bez spojovacích výrazů, tedy prvním způsobem.
Zvažované varianty:
Do hrnce hodíme / – nakrájenou cibuli / – rozmixovaný špenát / – půlku mrkve nebo celeru Do hrnce hodíme / – nakrájenou cibuli a / – rozmixovaný špenát a potom / – půlku mrkve nebo celer
Poslední užití: 1.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6291
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Řeším, zda by měla být umístěna předložka před výčtem, nebo by se měla opakovat u každého z bodů výčtu. Mělo by se tedy psát (zalomení řádku je naznačeno lomítkem): „Jedná se o: / – první bod / – druhý bod / – třetí bod“, nebo „Jedná se: / – o první bod / – o druhý bod / – o třetí bod“?
Klíčové slovo: výčet; opakování předložky
Odpověď: Obě varianty jsou možné. Při rozhodování, kterou variantu zvolit, může být relevantní, jak jsou formulovány konkrétní body.
Zvažované varianty:
Jedná se o: / – první bod / – druhý bod / – třetí bod Jedná se: / – o první bod / – o druhý bod / – o třetí bod
Poslední užití: 21.4.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6284
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Jsou body v následujícím výčtu vhodně zformulovány (zalomení řádku je naznačeno lomítkem)? „Lidem v pokročilém věku můžete pomáhat tak, že: / – jim dojdete na nákup, / – k doktorovi pro recept, / – jim nabídnete odvoz.“ Nevadí, že sloveso z prvního bodu se vztahuje i k druhém bodu a ve třetím bodě je užito jiné sloveso?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Uvedené pojetí výčtu nepovažujeme za vhodné. Doporučujeme vložit do druhého bodu sloveso, např. „Lidem v pokročilém věku můžete pomáhat tak, že jim: / – dojdete na nákup, / – vyzvednete recept u doktora, / – nabídnete odvoz.“
Zvažované varianty:
Lidem v pokročilém věku můžete pomáhat tak, že: / – jim dojdete na nákup, / – k doktorovi pro recept, / – jim nabídnete odvoz. Lidem v pokročilém věku můžete pomáhat tak, že jim: / – dojdete na nákup, / – vyzvednete recept u doktora, / – nabídnete odvoz.
Poslední užití: 15.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6283
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Připravuji text, který bude umístěn na krabičce léčivého přípravku. Musím se držet originální grafické úpravy, proto musí být součástí textu výčet. Nyní má text tuto podobu (zalomení řádku je naznačeno lomítkem): „Speciálně vyvinutá kombinace / – probiotických bakterií / – s vysokým obsahem vlákniny“. Nevadí, že jeden z bodů výčtu začíná předložkou, a druhý ne? Neměla bych přesunout předložku na předchozí řádek? Pak by text vypadal takto: „Speciálně vyvinutá kombinace / – probiotických bakterií s / – vysokým obsahem vlákniny“.
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: První uvedené řešení považujeme za přijatelné. Druhé uvedené řešení, obsahující spojení „probiotických bakterií s“, nedoporučujeme. Jednak předložka s patří spíše ke spojení „vysokým obsahem vlákniny“, jednak není vhodné, aby jednopísmenná předložka stála na konci řádku. Na závěr si dovolujeme navrhnout reformulaci, která řeší problém s (ne)užitím předložky ve výčtu i plynulostí čtení: „Speciálně vyvinutá kombinace obsahuje / – probiotické bakterie / – vysoký obsah vlákniny“.
Zvažované varianty:
Speciálně vyvinutá kombinace / – probiotických bakterií / – s vysokým obsahem vlákniny Speciálně vyvinutá kombinace / – probiotických bakterií s / – vysokým obsahem vlákniny Speciálně vyvinutá kombinace obsahuje / – probiotické bakterie / – vysoký obsah vlákniny
Poslední užití: 16.5.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4748
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V popisku k fotografii stojí: „Výkres hlavní budovy hotelu ve svislém řezu z roku 1908“. Neměla bych popisek upravit, aby bylo jednoznačnější, že se rok váže v pořízení fotografie: „Výkres hlavní budovy hotelu ve svislém řezu, rok 1908“?
Odpověď: Navrhovaná úprava (Výkres hlavní budovy hotelu ve svislém řezu, rok 1908) je vhodná, sdělení je přesnější.
Zvažované varianty:
Výkres hlavní budovy hotelu ve svislém řezu z roku 1908 Výkres hlavní budovy hotelu ve svislém řezu, rok 1908
Poslední užití: 5.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4747
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V popisku k fotografii stojí: „Nevěsta na korespondenční kartě vydavatelství Jana Nováka z konce roku 1898“. Je z něj zřejmé, že z konce roku 1898 pochází korespondenční karta?
Odpověď: Z uvedené formulaci není zcela jasné, zda se rok pojí s korespondenční kartou, nebo s vydavatelstvím Jana Nováka. Doporučujeme proto následující úpravu: „Nevěsta na korespondenční kartě vydavatelství Jana Nováka, konec roku 1898“.
Zvažované varianty:
Nevěsta na korespondenční kartě vydavatelství Jana Nováka z konce roku 1898 Nevěsta na korespondenční kartě vydavatelství Jana Nováka, konec roku 1898
Poslední užití: 5.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4745
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Napsala jsem popisek k fotografii: „Výletní restaurace v městském lese, asi z roku 1905“. Je z něj zřejmé, že se uvedený rok vztahuje k fotografii, a ne k restauraci? Nebo je lepší následující varianta? „Výletní restaurace v městském lese, asi v roce 1905.“
Odpověď: Zamýšlenému významu sdělení lépe odpovídá druhá z nabízených variant: „Výletní restaurace v městském lese, asi v roce 1905“. Navrhujeme také následující úpravu jako další možnou: „Výletní restaurace v městském lese, asi rok 1905“.
Zvažované varianty:
Výletní restaurace v městském lese, asi z roku 1905 Výletní restaurace v městském lese, asi v roce 1905 Výletní restaurace v městském lese, asi rok 1905
Poslední užití: 5.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.