Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Zdůvodnění formulace textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-7/7
Stav:
#13517
Užití:
1 1 0
Dotaz: Případy (ne)užití genderové korektnosti
Konkrétní dotaz: Pro potřeby naší firmy vytváříme slovník genderově neutrálních pojmenování osob. Například slovo pracovník nahrazujeme slovem pracující, u některých pojmenování však nevíme, jak genderově neutrální podobu utvořit. Jak bychom měli nazývat třeba zaměstnance?
Klíčové slovo: genderová neutrálnost; genderově neutrální vyjadřování
Odpověď: Pro některá pojmenování osob lze použít zpodstatnělá přídavná jména jako pracující či vedoucí. Nutno ovšem dodat, že jako tzv. genderově neutrální mohou fungovat jen v některých tvarech (srov. 1. p., č. j., r. muž. i žen.: vedoucí, ale 2. p., č. j., r. muž.: vedoucího vs. 2. p., č. j., r. žen.: vedoucí). V případě slova zaměstnanec přichází v úvahu opis, např. zaměstnaná osoba.
Poslední užití: 18.4.2024
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9529
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Měli bychom v následující větě použít jednotné, nebo množné číslo? „U obsahu Cu nebyl rozdíl mezi skupinou K a skupinou E.“ / „U obsahu Cu nebyly rozdíly mezi skupinou K a skupinou E.“
Klíčové slovo: jednotné vs. množné číslo
Odpověď: Pokud srovnáváte pouze jeden údaj, je vhodné užít tvary jednotného čísla: „U obsahu Cu nebyl rozdíl mezi skupinou K a skupinou E.“ Pokud porovnáváte větší množství údajů, doporučili bychom užít formulaci s tvary množného čísla: „U obsahu Cu nebyly rozdíly mezi skupinou K a skupinou E.“
Zvažované varianty:
U obsahu Cu nebyl rozdíl mezi skupinou K a skupinou E. U obsahu Cu nebyly rozdíly mezi skupinou K a skupinou E.
Poslední užití: 9.10.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #9527

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9527
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Měli bychom v následující větě užít tvary jednotného, nebo množného čísla? „Rozdíl mezi [nesrozumitelné] u K a Rb ve skupině K je nejasný.“ / „Rozdíly mezi [nesrozumitelné] u K a Rb ve skupině K jsou nejasné.“
Klíčové slovo: jednotné vs. množné číslo
Odpověď: Záleží na tom, co chcete danou větou vyjádřit. Pokud chcete informovat o jednom rozdílu (jednom údaji), je náležité užití jednotného čísla: „Rozdíl mezi [nesrozumitelné] u K a Rb ve skupině K je nejasný.“ Pokud budete uvádět rozdílů (údajů) více, měli byste zvolit variantu s tvary množného čísla: „Rozdíly mezi [nesrozumitelné] u K a Rb ve skupině K jsou nejasné.“
Zvažované varianty:
Rozdíl mezi [nesrozumitelné] u K a Rb ve skupině K je nejasný. Rozdíly mezi [nesrozumitelné] u K a Rb ve skupině K jsou nejasné.
Poslední užití: 9.10.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #9526
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9526
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Má být v následující větě užito jednotné, nebo množné číslo? „Mezi řezáky a stoličkami byl rozdíl u prvků: Ba, Mn [a další].“ / „Mezi řezáky a stoličkami byly rozdíly u prvků: Ba, Mn [a další].“
Klíčové slovo: jednotné vs. množné číslo
Odpověď: Záleží na tom, co má věta vyjadřovat. Pokud pracujete s více rozdíly, tedy s větším množstvím údajů, doporučujeme užít tvar množného čísla: „Mezi řezáky a stoličkami byly rozdíly u prvků: Ba, Mn [a další].“ Pokud pracujete s jediným údajem, je náležitý tvar čísla jednotného: „Mezi řezáky a stoličkami byl rozdíl u prvků: Ba, Mn [a další].“
Zvažované varianty:
Mezi řezáky a stoličkami byl rozdíl u prvků: Ba, Mn [a další]. Mezi řezáky a stoličkami byly rozdíly u prvků: Ba, Mn [a další].
Poslední užití: 9.10.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #9525
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9525
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Má být v následující větě slovo „rozdíl“ užito ve tvaru jednotného, nebo množného čísla? „Zjistili jsme rozdíl v obsahu K a Rb v kosti dolní čelisti.“ / „Zjistili jsme rozdíly v obsahu K a Rb v kosti dolní čelisti.“
Klíčové slovo: jednotné vs. množné číslo
Odpověď: Záleží na tom, co přesně chcete vyjádřit. Pokud jste zjistili jeden rozdíl (pracujete s jedním údajem), pak je namístě tvar jednotného čísla (tj. rozdíl). Pokud jste zaznamenali rozdílů více (pracujete s větším množstvím údajů), je třeba užít tvar množného čísla (tj. rozdíly).
Zvažované varianty:
Zjistili jsme rozdíl v obsahu K a Rb v kosti dolní čelisti. Zjistili jsme rozdíly v obsahu K a Rb v kosti dolní čelisti.
Poslední užití: 9.10.2020
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8600
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Je v pořádku slovní spojení „hrušková zahuštěná šťáva se zázvorovým výluhem“?
Odpověď: Uvedená formulace je v pořádku. Pokud však není cílem zdůraznit, že se jedná o hruškovou šťávu, zvažte změnu pořadí shodných přívlastků: „zahuštěná hrušková šťáva se zázvorovým výluhem“.
Zvažované varianty:
hrušková zahuštěná šťáva se zázvorovým výluhem zahuštěná hrušková šťáva se zázvorovým výluhem
Poslední užití: 12.2.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #8594

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8594
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Na etiketě produktu stálo: „bezová zahuštěná šťáva s citronem“. Dostali jsme návrh na úpravu: „bezová zahuštěná šťáva a s citronem“. Co si o tom myslíte?
Odpověď: Vložení spojky „a“ do původní formulace nepovažujeme za vhodné. Pokud není cílem zdůraznit, že se jedná o bezovou šťávu, zvažte změnu pořadí shodných přívlastků: „zahuštěná bezová šťáva s citronem“.
Zvažované varianty:
bezová zahuštěná šťáva s citronem bezová zahuštěná šťáva a s citronem zahuštěná bezová šťáva s citronem
Poslední užití: 12.2.2020
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?