Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Část textu] -> [Typ části textu] -> [Nadpis].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/12
Stav:
#13486
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava nadpisu a podnadpisu
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem mohu oddělit nadpis a podnadpis knihy? Jde mi jak o situaci na přebalu knihy, tak o situaci, kdy se o knize píše v textu.
Klíčové slovo: nadpis; podnadpis; oddělení
Odpověď: Pokud jsou nadpis a podnadpis na přebalu knihy, píšou se na samostatných řádcích. Podnadpis bývá obvykle odlišen jinou velikostí, příp. typem písma. Pokud o knize píšeme v textu, odděluje se podnadpis od nadpisu různými způsoby. Způsob oddělení není nikde popsán a praxe je různorodá. Často se objevuje oddělení podnadpisu dvojtečkou, příp. pomlčkou. Velikost počátečního písmene podnadpisu v těchto případech kolísá. Vedle toho se lze také setkat s oddělením podnadpisu tečkou, tento způsob zápisu se však objevuje typicky v citacích nebo v případech, kdy název knihy stojí na samostatném řádku a není začleněn do textu. V takovém případě je počáteční písmeno podnadpisu vždy velké. Doporučujeme se seznámit s interními normami redakce či vydavatelství.
Poslední užití: 25.10.2023
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11012
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava nadpisu
Konkrétní dotaz: Je možno psát podnadpis s malým písmenem?
Klíčové slovo: podnadpis; velké písmeno
Odpověď: Nadpisy i dílčí nadpisy píšeme s velkým písmenem.
Poslední užití: 12.12.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.7 Dílčí nadpisy (s. 35)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10988
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tečka ukončující větu
Konkrétní dotaz: Pokud mám na plakátě motto či heslo v podobě souvětí, platí pro něj stejná pravidla jako pro úpravu nadpisu, a mělo by se tedy psát bez tečky?
Klíčové slovo: tečka
Odpověď: V uvedeném případě nejde o nadpis v pravém slova smyslu, doporučujeme proto tečku psát.
Poslední užití: 19.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.6 Nadpisy (s. 35)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10968
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tečka za nadpisem
Konkrétní dotaz: Píše se za větným nadpisem tabulky tečka?
Klíčové slovo: nadpis; tečka
Odpověď: Za nadpisem tečku nepíšeme, a to ani v případě, že obsahuje více vět.
Poslední užití: 23.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.6 Nadpisy (s. 35)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10874
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava nadpisu
Konkrétní dotaz: Píše se za větným nadpisem kapitoly interpunkční znaménko? Jak to bude v případě, že je nadpis zároveň otázkou?
Klíčové slovo: nadpis; tečka; otazník
Odpověď: Tečku za nadpisem nepíšeme, a to ani v případě, že obsahuje více vět. Pokud je nadpis zároveň otázkou či zvoláním, je možno jej ukončit otazníkem nebo vykřičníkem.
Poslední užití: 10.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.6 Nadpisy (s. 35)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10863
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tečka za nadpisem
Konkrétní dotaz: Píše se za větným nadpisem tečka?
Klíčové slovo: nadpis; tečka
Odpověď: Za nadpisem tečku nepíšeme, a to ani v případě, že obsahuje více vět.
Poslední užití: 23.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.6 Nadpisy (s. 35)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5619
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava nadpisu a podnadpisu
Konkrétní dotaz: Titul knihy nese název Bible, kniha všech knih. Měla by být za slovem Bible čárka, příp. pomlčka? Je možné též grafické řešení, tedy že bude (zvýrazněné) slovo Bible bez interpunkce na jednom řádku a spojení kniha všech knih na řádku následujícím?
Klíčové slovo: čárka; pomlčka
Odpověď: Přípustná jsou všechna navržená řešení. Pokud bude celý titul na jednom řádku, měla by stát za slovem Bible interpunkční čárka, protože spojení kniha všech knih je v pozici přístavku. Není vyloučeno ani graficky specifické řešení, kdy bude přístavek oddělen pomlčkou. V úvahu přichází též rozdělení titulu na dva řádky, kdy bude spojení kniha všech knih (zvlášť při zvýraznění slova Bible) hrát spíše roli podtitulu. V takovém případě není interpunkční znaménko za slovem Bible nutné (pokud se ovšem objeví celý titul v souvislém textu, je třeba slovo Bible a přístavek kniha všech knih interpunkcí oddělit).
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky ve větě jednoduché – sekce 13.1 Zařazující a hodnotící přístavek; Pomlčka
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.4 Umístění na samostatný řádek (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4786
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Narazil jsem na novinový titulek: „Arabové hodili Palestince přes palubu, ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry“. Nechybí v něm spojka? Větší smysl by mi dávaly formulace „Arabové hodili Palestince přes palubu, jak ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry“ nebo „Arabové hodili Palestince přes palubu, což ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry“.
Odpověď: V psaném titulku zabraňuje nejednoznačnosti shoda (Arabové hodili vs. nahrávky ukázaly), reformulace tedy není nutná. Pokud byste si přesto přál titulek upravit, obě navrhované úpravy by byly v pořádku.
Zvažované varianty:
Arabové hodili Palestince přes palubu, ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry Arabové hodili Palestince přes palubu, jak ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry Arabové hodili Palestince přes palubu, což ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry
Poslední užití: 8.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4221
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Napsala jsem zprávu, již jsem nazvala „Informace osadního výboru za období...“. Byl vznesen požadavek, abych doplnila, že se jedná o informace o činnosti. Problém je, že zpráva obsahuje informace nejen o činnosti osadního výboru, ale též o činnosti města. Je opravdu nutné část „činnost o...“ do názvu doplnit? Dále mi bylo navrženo přejmenovat zprávu na „Informace osadního výboru pro obyvatele [anonymizováno] za období...“. S touto úpravou také nesouhlasím. Co si o tom myslíte?
Odpověď: Z jazykového hlediska není potřeba do názvu cokoliv doplňovat. Samotné doplnění „o činnosti“ zřejmě není dostačující, pokud zpráva není věnována pouze činnosti výboru, nýbrž i dalšího subjektu. Pokud je žádoucí uvést, čí činnosti se zpráva týká, je třeba pozměnit název ještě více. Doplnění, komu jsou informace určeny, považujeme za zbytečné, neboť zpráva může zajímat i jiné lidi, než jsou obyvatelé daného města.
Zvažované varianty:
Informace osadního výboru za období... Informace osadního výboru o činnosti za období... Informace osadního výboru pro obyvatele [anonymizováno] za období...
Poslední užití: 6.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2037
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Četl jsem nadpis „Prevence předcházení a zvládání náročných životních situací“. Nemělo by to správně být „Prevence předcházení náročným životním situacím a jejich zvládání“?
Odpověď: Daný nadpis je problematický ze dvou důvodů. Zaprvé v něm dochází k chybnému spřažení vazeb, tzv. zeugmatu: předcházení se pojí se 3. pádem, kdežto zvládání se 2. pádem. Zadruhé předcházení a prevence jsou synonyma, a proto je jejich spojení nesmyslné. Doporučujeme proto následující úpravu: „Předcházení náročným životním situacím a jejich zvládání“.
Zvažované varianty:
Prevence předcházení a zvládání náročných životních situací Předcházení náročným životním situacím a jejich zvládání Prevence předcházení náročným životním situacím a jejich zvládání
Poslední užití: 19.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.