Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Slohový útvar] -> [Žádost].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položka: 1/1
Stav:
#4336
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Následující text mi nadiktovala právnička: „Vážení, žádám o urychlené vyřízení mé shora uvedené žádosti. Nebude-li mojí žádosti vyhověno, zároveň Vás tímto upozorňuji, že s ohledem na to, že převážná část bytů je do vlastnictví převedena, lze Vaše kroky považovat za diskriminační vůči mé osobě. Sdělte mi laskavě, kdy bude nachystána smlouva o převodu mého bytu do vlastnictví, abych se dostavila k podpisu této smlouvy.“ Ráda bych ho přeformulovala: „Vážení, žádám o urychlené vyřízení mé shora uvedené žádosti. Zároveň Vás tímto upozorňuji, že nebude-li mojí žádosti vyhověno s ohledem na to, že převážná část bytů je do vlastnictví převedena, lze Vaše kroky považovat za diskriminační vůči mé osobě. Sdělte mi laskavě, kdy bude nachystána smlouva o převodu mého bytu do vlastnictví, abych se dostavila k podpisu této smlouvy.“ Je má úprava v pořádku?
Odpověď: V první variantě jsou věty druhého větného celku nevhodně řazeny. V navržené úpravě je nevhodné spojení „nebude-li mojí žádosti vyhověno s ohledem na to...“, jelikož „s ohledem na to, že převážná část bytů je do vlastnictví převedena“ se vztahuje k diskriminaci Vaší osoby, nikoli k vyhovění žádosti. Navrhujeme jinou úpravu: „Vážení, žádám o urychlené vyřízení mé shora uvedené žádosti. Zároveň Vás tímto upozorňuji, že nebude-li mojí žádosti vyhověno, lze Vaše kroky považovat za diskriminační vůči mé osobě s ohledem na to, že převážná část bytů je do vlastnictví převedena. Sdělte mi laskavě, kdy bude nachystána smlouva o převodu mého bytu do vlastnictví, abych se dostavila k podpisu této smlouvy.“
Zvažované varianty:
Vážení, žádám o urychlené vyřízení mé shora uvedené žádosti. Nebude-li mojí žádosti vyhověno, zároveň Vás tímto upozorňuji, že s ohledem na to, že převážná část bytů je do vlastnictví převedena, lze Vaše kroky považovat za diskriminační vůči mé osobě. Sdělte mi laskavě, kdy bude nachystána smlouva o převodu mého bytu do vlastnictví, abych se dostavila k podpisu této smlouvy. Vážení, žádám o urychlené vyřízení mé shora uvedené žádosti. Zároveň Vás tímto upozorňuji, že nebude-li mojí žádosti vyhověno s ohledem na to, že převážná část bytů je do vlastnictví převedena, lze Vaše kroky považovat za diskriminační vůči mé osobě. Sdělte mi laskavě, kdy bude nachystána smlouva o převodu mého bytu do vlastnictví, abych se dostavila k podpisu této smlouvy. Vážení, žádám o urychlené vyřízení mé shora uvedené žádosti. Zároveň Vás tímto upozorňuji, že nebude-li mojí žádosti vyhověno, lze Vaše kroky považovat za diskriminační vůči mé osobě s ohledem na to, že převážná část bytů je do vlastnictví převedena. Sdělte mi laskavě, kdy bude nachystána smlouva o převodu mého bytu do vlastnictví, abych se dostavila k podpisu této smlouvy.
Poslední užití: 15.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?