Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Slohový útvar] -> [Rozsudek].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#8289
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V soudním rozhodnutí píšu: „Vyslechnuv osoby zúčastněné na případu, prozkoumav dokumenty případu, prostudovav závěry orgánů péče, došel k následujícímu: ...“ Nebylo by lepší napsat, že soud k něčemu „dochází“, než že k něčemu „došel“?
Odpověď: Obě uvedené varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat.
Zvažované varianty:
Vyslechnuv osoby zúčastněné na případu, prozkoumav dokumenty případu, prostudovav závěry orgánů péče, došel k následujícímu: ... Vyslechnuv osoby zúčastněné na případu, prozkoumav dokumenty případu, prostudovav závěry orgánů péče, dochází k následujícímu: ...
Poslední užití: 29.1.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7932
Užití:
1 0 1
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Která z následujících formulací je vhodnější pro soudní rozhodnutí? „Jana Nováková, narozená dne..., zastoupená advokátem…“, nebo „Jana Nováková, narozena dne..., zastoupena advokátem…“?
Odpověď: Obě varianty jsou spisovné a možné, v tomto případě bychom však preferovali tvary přídavného jména, tj. narozená, zastoupená.
Zvažované varianty:
Jana Nováková, narozená dne..., zastoupená advokátem… Jana Nováková, narozena dne..., zastoupena advokátem…
Poslední užití: 29.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného – Konkurence konstrukcí typu jsem dojatý × jsem dojat

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5168
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Měli bychom v soudním rozhodnutí dávat přednost jednomístnému, nebo dvoumístnému zápisu data, resp. s mezerami po tečkách, nebo bez nich?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: Základní způsob zápisu dat je 5. 6. 2019, 10. 12. 2019, tedy s mezerami po tečkách bez ohledu na počet číslic v kalendářním dni či měsíci. Dvoumístný zápis data, v němž se mezery po tečkách nepíšou (např. 05.06.2019), je v obchodní a úřední korespondenci přípustný jako varianta. Konečné rozhodnutí je na vás, příkláněli bychom se však k užívání základního zápisu s mezerami.
Poslední užití: 2.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?