Vyhledávání kategorií dotazů

Oblast:
Název kategorie:
Pokročilé vyhledávání kategorií dotazů
Název kategorie konkrétně:
Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "časté chyby%čark%" pro nalezení všech kategorií, jejichž název začíná na "časté chyby" a zbytek názvu obsahuje text "čark".
ID kategorie:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
Možnosti řazení kategorií dotazů
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použité řazení Řadit: Vzestupně. Dle: Název kategorie dotazů.

položek: 5, 10, 20, 30, 50,
strana:
strana: 1/7, položky: 1-50/325
Informace o kategorii dotazu
Kategorie: Abecední seznam
Dotazů: 4
Odpovědí: 25
Vytvořena: 29.3.2019
#205
Kategorie: Apostrof
Dotazů: 3
Odpovědí: 6
Vytvořena: 29.3.2019
#121
Oblast: Ostatní
Kategorie: Automatické jazykové nástroje
Dotazů: 3
Odpovědí: 23
Vytvořena: 20.10.2019
#304
Kategorie: Citace
Dotazů: 5
Odpovědí: 61
Vytvořena: 29.3.2019
#204
Kategorie: Čárka
Dotazů: 2
Odpovědí: 3
Vytvořena: 29.3.2019
#111
Kategorie: Čárky u citoslovcí
Dotazů: 2
Odpovědí: 8
Vytvořena: 29.3.2019
#72
Kategorie: Čárky u částic
Dotazů: 1
Odpovědí: 10
Vytvořena: 29.3.2019
#71
Kategorie: Časování – slovesa
Dotazů: 8
Odpovědí: 119
Vytvořena: 29.3.2019
#200
Kategorie: Časté chyby – domnělý význam nebo odlišná interpretace věty
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 29.3.2019
#59
Kategorie: Časté chyby – nenáležitá čárka před různými spojovacími výrazy
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 29.3.2019
#60
Kategorie: Časté chyby – nenáležitá čárka za druhou složkou několikanásobného větného členu
Dotazů: 1
Odpovědí: 8
Vytvořena: 29.3.2019
#61
Kategorie: Časté chyby – nesprávné umístění čárky v podřadicích spojeních
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 29.3.2019
#63
Kategorie: Časté chyby – oddělení podmětové a přísudkové části věty.
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 29.3.2019
#58
Kategorie: Časté chyby – oddělování rozvitých PU stojících na začátku věty
Dotazů: 1
Odpovědí: 12
Vytvořena: 29.3.2019
#62
Oblast: Ostatní
Kategorie: Činnost dalších jazykovědných institucí
Dotazů: 2
Odpovědí: 2
Vytvořena: 4.11.2019
#311
Oblast: Ostatní
Kategorie: Činnost jazykové poradny
Dotazů: 10
Odpovědí: 161
Vytvořena: 19.10.2019
#302
Oblast: Ostatní
Kategorie: Činnost Ústavu pro jazyk český
Dotazů: 11
Odpovědí: 75
Vytvořena: 30.10.2019
#308
Oblast: Syntax
Kategorie: Činný a trpný rod
Dotazů: 4
Odpovědí: 6
Vytvořena: 29.3.2019
#193
Kategorie: Číselný zápis
Dotazů: 9
Odpovědí: 185
Vytvořena: 29.3.2019
#2
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Další problematika z praxe
Dotazů: 1
Odpovědí: 7
Vytvořena: 29.3.2019
#102
Kategorie: Dělení slov
Dotazů: 13
Odpovědí: 141
Vytvořena: 29.3.2019
#103
Kategorie: Délka samohlásky
Dotazů: 2
Odpovědí: 166
Vytvořena: 29.3.2019
#129
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Dotazů: 3
Odpovědí: 12
Vytvořena: 19.10.2019
#301
Kategorie: Dopisy a e-maily
Dotazů: 11
Odpovědí: 91
Vytvořena: 29.3.2019
#202
Kategorie: Dvojtečka
Dotazů: 6
Odpovědí: 18
Vytvořena: 29.3.2019
#113
Oblast: Syntax
Kategorie: Elipsa
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 29.3.2019
#192
Oblast: Fonetika
Kategorie: Fonetická transkripce
Dotazů: 2
Odpovědí: 10
Vytvořena: 29.3.2019
#13
Kategorie: Frekvence
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 29.3.2019
#80
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Genderová korektnost
Dotazů: 2
Odpovědí: 63
Vytvořena: 29.3.2019
#100
Oblast: Fonetika
Kategorie: Hláskování/slabikování
Dotazů: 4
Odpovědí: 43
Vytvořena: 29.3.2019
#14
Kategorie: Hláskové změny při odvozování slov
Dotazů: 3
Odpovědí: 26
Vytvořena: 29.3.2019
#171
Kategorie: Hvězdářská jména
Dotazů: 3
Odpovědí: 13
Vytvořena: 29.3.2019
#148
Kategorie: Chráněná území, kulturní aj. památky, památné stromy
Dotazů: 1
Odpovědí: 7
Vytvořena: 29.3.2019
#157
Kategorie: Infinitiv jako větný člen (podmět)
Dotazů: 2
Odpovědí: 13
Vytvořena: 19.7.2019
#273
Kategorie: Infinitiv jako větný člen (předmět)
Dotazů: 2
Odpovědí: 2
Vytvořena: 29.3.2019
#68
Kategorie: Infinitiv jako větný člen (příslovečné určení účelu)
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 12.11.2020
#342
Kategorie: Infinitiv jako větný člen (příslovečné určení způsobu srovnáním)
Dotazů: 1
Odpovědí: 5
Vytvořena: 11.2.2020
#325
Kategorie: Infinitiv jako větný člen (přívlastek)
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 2.12.2020
#348
Kategorie: Infinitivní konstrukce – s pádovým ukazatelem v jiné než kontaktní pozici
Dotazů: 1
Odpovědí: 6
Vytvořena: 29.3.2019
#66
Kategorie: Infinitivní konstrukce – s pádovým ukazatelem v kontaktní pozici
Dotazů: 2
Odpovědí: 6
Vytvořena: 29.3.2019
#65
Kategorie: Infinitivní konstrukce – s významem podmínkovým a možnostním
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 29.3.2019
#64
Kategorie: Infinitivní konstrukce s platností vedlejší věty, uvozené podřadicími spojovacími výrazy
Dotazů: 1
Odpovědí: 33
Vytvořena: 29.3.2019
#67
Kategorie: Infinitivní konstrukce závislé na slovesech být a mít
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 11.1.2022
#356
Kategorie: Interpunkce obecně
Dotazů: 2
Odpovědí: 2
Vytvořena: 4.1.2020
#322
Kategorie: Jak vypadá slovo X utvořené od slova Y?
Dotazů: 45
Odpovědí: 545
Vytvořena: 29.3.2019
#170
Oblast: Ostatní
Kategorie: Jazykové dotazy nespadající do kompetence jazykové poradny
Dotazů: 7
Odpovědí: 171
Vytvořena: 14.4.2019
#244
Oblast: Ostatní
Kategorie: Jazykové korpusy
Dotazů: 4
Odpovědí: 14
Vytvořena: 19.11.2020
#344
Kategorie: Jiná slova
Dotazů: 1
Odpovědí: 8
Vytvořena: 29.3.2019
#145
Kategorie: Jiné
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 29.3.2019
#137
Kategorie: Jména dnů, měsíců
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 29.3.2019
#162

* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.