Vyhledávání kategorií dotazů

Oblast:
Název kategorie:
Pokročilé vyhledávání kategorií dotazů
Název kategorie konkrétně:
Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "časté chyby%čark%" pro nalezení všech kategorií, jejichž název začíná na "časté chyby" a zbytek názvu obsahuje text "čark".
ID kategorie:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
Možnosti řazení kategorií dotazů
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použité řazení Řadit: Vzestupně. Dle: Název kategorie dotazů.

položek: 5, 10, 20, 30, 50,
strana:
strana: 11/11, položky: 301-325/325
Informace o kategorii dotazu
Kategorie: Význam
Dotazů: 11
Odpovědí: 126
Vytvořena: 29.3.2019
#83
Kategorie: Význam morfému
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 15.4.2019
#246
Kategorie: Význam nářečního výrazu
Dotazů: 1
Odpovědí: 4
Vytvořena: 29.3.2019
#7
Kategorie: Významové rozlišení rozdílným zápisem
Dotazů: 2
Odpovědí: 120
Vytvořena: 29.3.2019
#109
Kategorie: Významové vztahy
Dotazů: 9
Odpovědí: 26
Vytvořena: 29.3.2019
#85
Oblast: Syntax
Kategorie: Vztahy v souvětí – podřadnost
Dotazů: 17
Odpovědí: 47
Vytvořena: 29.3.2019
#188
Oblast: Syntax
Kategorie: Vztahy v souvětí – souřadnost
Dotazů: 7
Odpovědí: 12
Vytvořena: 29.3.2019
#187
Oblast: Syntax
Kategorie: Vztahy ve větě – obecně
Dotazů: 8
Odpovědí: 17
Vytvořena: 29.3.2019
#185
Oblast: Syntax
Kategorie: Vztahy ve větě – syntakticky
Dotazů: 4
Odpovědí: 5
Vytvořena: 29.3.2019
#186
Oblast: Syntax
Kategorie: Vztahy ve větě – větné členy
Dotazů: 44
Odpovědí: 144
Vytvořena: 29.3.2019
#184
Oblast: Syntax
Kategorie: Vztahy ve větě a souvětí – obecně
Dotazů: 6
Odpovědí: 15
Vytvořena: 29.3.2019
#189
Kategorie: Zájmena vy, váš, ty, tvůj
Dotazů: 3
Odpovědí: 67
Vytvořena: 29.3.2019
#159
Kategorie: Zápis mluvené řeči
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 29.3.2019
#69
Kategorie: Zápis slova
Dotazů: 4
Odpovědí: 401
Vytvořena: 29.3.2019
#107
Kategorie: Zařazení výrazu do nářeční skupiny / nářečí
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 29.3.2019
#6
Oblast: Stylistika
Kategorie: Zásady pro stylizaci textu
Dotazů: 1
Odpovědí: 25
Vytvořena: 12.4.2019
#215
Kategorie: Zástupné názvy
Dotazů: 5
Odpovědí: 47
Vytvořena: 29.3.2019
#158
Kategorie: Závěrečný pozdrav v dopisech a textech obdobné povahy
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 7.7.2019
#262
Kategorie: Závorky
Dotazů: 6
Odpovědí: 9
Vytvořena: 29.3.2019
#116
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Dotazů: 5
Odpovědí: 155
Vytvořena: 29.3.2019
#98
Kategorie: Zeměpisná jména
Dotazů: 11
Odpovědí: 251
Vytvořena: 29.3.2019
#147
Kategorie: Zkratky
Dotazů: 3
Odpovědí: 148
Vytvořena: 29.3.2019
#206
Kategorie: Zkratky a značky
Dotazů: 2
Odpovědí: 15
Vytvořena: 29.3.2019
#208
Kategorie: Změny významu
Dotazů: 4
Odpovědí: 2
Vytvořena: 29.3.2019
#84
Kategorie: Značky
Dotazů: 7
Odpovědí: 84
Vytvořena: 29.3.2019
#207

* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.