Vyhledávání kategorií dotazů

Oblast:
Název kategorie:
Pokročilé vyhledávání kategorií dotazů
Název kategorie konkrétně:
Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "časté chyby%čark%" pro nalezení všech kategorií, jejichž název začíná na "časté chyby" a zbytek názvu obsahuje text "čark".
ID kategorie:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
Možnosti řazení kategorií dotazů
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Oblast: #4 [Pravopis – psaní interpunkční čárky].
Použité řazení Řadit: Vzestupně. Dle: Název kategorie dotazů.

položek: 5, 10, 20, 30, 50,
strana:
strana: 8/8, položky: 141-150/150
Informace o kategorii dotazu
Kategorie: Souřadné spojení věty a větného členu
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 29.3.2019
#34
Kategorie: Souřadné spojení věty a větného členu – dvojité spojovací výrazy (čárka mezi větným členem a větou)
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 13.7.2019
#265
Kategorie: Spojení vedlejších vět v kontaktním postavení – příčinný/důsledkový poměr (vypuštění podřadicího spojovacího výrazu u druhé či některé další následující vedlejší věty)
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 23.7.2019
#279
Kategorie: Spojovací výrazy v souvýskytu s časovými příslovečnými výrazy (hned když, pokaždé když, teď když apod.)
Dotazů: 1
Odpovědí: 21
Vytvořena: 16.4.2019
#247
Kategorie: Spojovací výrazy v souvýskytu s příslovečnými výrazy
Dotazů: 1
Odpovědí: 0
Vytvořena: 9.2.2021
#350
Kategorie: Spojovací výrazy v souvýskytu se zesilujícími nebo vytýkacími příslovečnými výrazy (právě když, zvláště když, jen když apod.)
Dotazů: 1
Odpovědí: 5
Vytvořena: 13.4.2020
#326
Kategorie: Typ jakož i/rovněž i
Dotazů: 1
Odpovědí: 0
Vytvořena: 29.3.2019
#75
Kategorie: Ustálená spojení
Dotazů: 1
Odpovědí: 13
Vytvořena: 29.3.2019
#74
Kategorie: Zápis mluvené řeči
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 29.3.2019
#69
Kategorie: Závěrečný pozdrav v dopisech a textech obdobné povahy
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 7.7.2019
#262

* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.