Vyhledávání kategorií dotazů

Oblast:
Název kategorie:
Pokročilé vyhledávání kategorií dotazů
Název kategorie konkrétně:
Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "časté chyby%čark%" pro nalezení všech kategorií, jejichž název začíná na "časté chyby" a zbytek názvu obsahuje text "čark".
ID kategorie:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
Možnosti řazení kategorií dotazů
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Oblast: #4 [Pravopis – psaní interpunkční čárky].
Použité řazení Řadit: Vzestupně. Dle: Název kategorie dotazů.

položek: 5, 10, 20, 30, 50,
strana:
strana: 3/8, položky: 41-60/150
Informace o kategorii dotazu
Kategorie: Obecné dotazy – přístavek
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 9.5.2020
#335
Kategorie: Obecné dotazy – přívlastek volný a těsný
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 14.4.2019
#239
Kategorie: Obecné dotazy – psaní čárky u konkrétního (spojovacího) výrazu
Dotazů: 2
Odpovědí: 26
Vytvořena: 3.7.2019
#256
Kategorie: Obecné dotazy – souřadně spojené vedlejší věty
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 14.4.2019
#240
Kategorie: Obecné dotazy – souvztažné čárky
Dotazů: 1
Odpovědí: 0
Vytvořena: 14.4.2019
#237
Kategorie: Obecné dotazy – vložená vedlejší věta
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 14.4.2019
#241
Kategorie: Obecné dotazy – významové poměry
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 14.4.2019
#242
Kategorie: Obecné dotazy – zapojení konstrukce do okolí
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 14.4.2019
#236
Kategorie: Podřadné i souřadné spojení (složek) větných členů – přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný (možné obojí chápání)
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 10.7.2019
#263
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení s ostatními vztažnými výrazy
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 1.5.2020
#329
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení s ostatními vztažnými výrazy (věta vložená do řídící věty)
Dotazů: 0
Odpovědí: 0
Vytvořena: 1.5.2020
#330
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení s ostatními vztažnými výrazy (věta vložená mezi souřadně spojené věty)
Dotazů: 0
Odpovědí: 0
Vytvořena: 1.5.2020
#331
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení s podřadicími spojkami
Dotazů: 2
Odpovědí: 98
Vytvořena: 29.3.2019
#40
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení s podřadicími spojkami (věta vložená do řídící věty)
Dotazů: 2
Odpovědí: 26
Vytvořena: 25.7.2019
#282
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení s podřadicími spojkami (věta vložená mezi souřadně spojené věty)
Dotazů: 1
Odpovědí: 30
Vytvořena: 25.7.2019
#283
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení se vztažnými příslovci
Dotazů: 1
Odpovědí: 20
Vytvořena: 29.3.2019
#42
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení se vztažnými příslovci (věta vložená do řidící věty)
Dotazů: 1
Odpovědí: 4
Vytvořena: 17.11.2019
#319
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení se vztažnými příslovci (věta vložená mezi souřadně spojené věty)
Dotazů: 0
Odpovědí: 0
Vytvořena: 17.11.2019
#320
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení se vztažnými zájmeny
Dotazů: 1
Odpovědí: 40
Vytvořena: 29.3.2019
#41
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení se vztažnými zájmeny (věta vložená do řídící věty)
Dotazů: 2
Odpovědí: 27
Vytvořena: 25.7.2019
#281

* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.