Vyhledávání kategorií dotazů

Oblast:
Název kategorie:
Pokročilé vyhledávání kategorií dotazů
Název kategorie konkrétně:
Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "časté chyby%čark%" pro nalezení všech kategorií, jejichž název začíná na "časté chyby" a zbytek názvu obsahuje text "čark".
ID kategorie:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
Možnosti řazení kategorií dotazů
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Oblast: #4 [Pravopis – psaní interpunkční čárky].
Použité řazení Řadit: Vzestupně. Dle: Název kategorie dotazů.

položek: 5, 10, 20, 30, 50,
strana:
strana: 2/3, položky: 51-100/150
Informace o kategorii dotazu
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení s ostatními vztažnými výrazy (věta vložená do řídící věty)
Dotazů: 0
Odpovědí: 0
Vytvořena: 1.5.2020
#330
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení s ostatními vztažnými výrazy (věta vložená mezi souřadně spojené věty)
Dotazů: 0
Odpovědí: 0
Vytvořena: 1.5.2020
#331
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení s podřadicími spojkami
Dotazů: 2
Odpovědí: 98
Vytvořena: 29.3.2019
#40
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení s podřadicími spojkami (věta vložená do řídící věty)
Dotazů: 2
Odpovědí: 26
Vytvořena: 25.7.2019
#282
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení s podřadicími spojkami (věta vložená mezi souřadně spojené věty)
Dotazů: 1
Odpovědí: 30
Vytvořena: 25.7.2019
#283
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení se vztažnými příslovci
Dotazů: 1
Odpovědí: 20
Vytvořena: 29.3.2019
#42
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení se vztažnými příslovci (věta vložená do řidící věty)
Dotazů: 1
Odpovědí: 4
Vytvořena: 17.11.2019
#319
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení se vztažnými příslovci (věta vložená mezi souřadně spojené věty)
Dotazů: 0
Odpovědí: 0
Vytvořena: 17.11.2019
#320
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení se vztažnými zájmeny
Dotazů: 1
Odpovědí: 40
Vytvořena: 29.3.2019
#41
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení se vztažnými zájmeny (věta vložená do řídící věty)
Dotazů: 2
Odpovědí: 27
Vytvořena: 25.7.2019
#281
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení se vztažnými zájmeny (věta vložená mezi souřadně spojené věty)
Dotazů: 1
Odpovědí: 13
Vytvořena: 25.7.2019
#280
Kategorie: Podřadné spojení vět v jiném než kontaktním postavení – spojení s podřadicími spojkami
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 29.11.2019
#321
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – doplněk
Dotazů: 2
Odpovědí: 11
Vytvořena: 29.3.2019
#39
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – místo a datum (typ Praha (dne) 1. 1. 2019; V Praze (dne) 1. 1. 2019 atd.)
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 23.7.2019
#278
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – předmět
Dotazů: 1
Odpovědí: 5
Vytvořena: 2.12.2020
#347
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – příslovečné určení času
Dotazů: 1
Odpovědí: 7
Vytvořena: 19.7.2019
#274
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – příslovečné určení míry
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 15.3.2022
#361
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – příslovečné určení místa
Dotazů: 1
Odpovědí: 14
Vytvořena: 29.7.2019
#287
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – příslovečné určení podmínky
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 10.10.2020
#340
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – příslovečné určení příčiny/důsledku
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 10.10.2020
#338
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – příslovečné určení přípustky
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 3.7.2019
#257
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – příslovečné určení způsobu
Dotazů: 1
Odpovědí: 7
Vytvořena: 23.7.2019
#275
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – příslovečné určení způsobu srovnáním
Dotazů: 1
Odpovědí: 19
Vytvořena: 29.3.2019
#38
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – příslovečné určení způsobu srovnáním (typ tak jako)
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 2.7.2019
#250
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – příslovečné určení zřetele
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 3.11.2019
#310
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – přívlastek postupně rozvíjející
Dotazů: 1
Odpovědí: 20
Vytvořena: 29.3.2019
#37
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný (možné obojí chápání)
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 14.3.2022
#360
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – přívlastek těsný
Dotazů: 1
Odpovědí: 25
Vytvořena: 29.3.2019
#36
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – přívlastek volný
Dotazů: 1
Odpovědí: 26
Vytvořena: 29.3.2019
#35
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – přívlastek volný a těsný (možné obojí chápání)
Dotazů: 1
Odpovědí: 31
Vytvořena: 3.7.2019
#258
Kategorie: Přístavek – ostatní
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 29.3.2019
#56
Kategorie: Přístavek konkretizující – funkce, tituly
Dotazů: 2
Odpovědí: 13
Vytvořena: 2.7.2019
#252
Kategorie: Přístavek konkretizující – jmenná skupina nezapojená do věty
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 29.3.2019
#52
Kategorie: Přístavek konkretizující – jmenná skupina v přívlastku
Dotazů: 2
Odpovědí: 5
Vytvořena: 29.3.2019
#51
Kategorie: Přístavek konkretizující – k doplňku
Dotazů: 2
Odpovědí: 0
Vytvořena: 29.3.2019
#49
Kategorie: Přístavek konkretizující – k předmětu
Dotazů: 2
Odpovědí: 9
Vytvořena: 29.3.2019
#48
Kategorie: Přístavek konkretizující – k příslovečnému určení
Dotazů: 3
Odpovědí: 16
Vytvořena: 29.3.2019
#50
Kategorie: Přístavek konkretizující – k přívlastku
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 29.3.2019
#53
Kategorie: Přístavek konkretizující – ke jménu v 1. pádě/podmětu
Dotazů: 2
Odpovědí: 32
Vytvořena: 29.3.2019
#47
Kategorie: Přístavek konkretizující – zkratky a konstrukce označující typ právnické osoby
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 2.7.2019
#251
Kategorie: Přístavek shrnující
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 29.3.2019
#46
Kategorie: Přístavek výčtový – k podmětu
Dotazů: 1
Odpovědí: 9
Vytvořena: 29.3.2019
#54
Kategorie: Přístavek výčtový – k předmětu
Dotazů: 1
Odpovědí: 13
Vytvořena: 23.7.2019
#277
Kategorie: Přístavek výčtový – k příslovečnému určení
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 19.12.2020
#349
Kategorie: Přístavek výčtový – k přívlastku
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 3.11.2019
#309
Kategorie: Přístavek vysvětlující – k doplňku
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 23.3.2022
#362
Kategorie: Přístavek vysvětlující – k předmětu
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 27.11.2020
#346
Kategorie: Přístavek vysvětlující – k příslovečnému určení
Dotazů: 1
Odpovědí: 4
Vytvořena: 29.3.2019
#55
Kategorie: Přístavek vysvětlující – k přívlastku
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 11.2.2020
#324
Kategorie: Přístavek vysvětlující – ke jménu v 1. pádě/podmětu
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 11.2.2020
#323

* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.