Vyhledávání kategorií dotazů

Oblast:
Název kategorie:
Pokročilé vyhledávání kategorií dotazů
Název kategorie konkrétně:
Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "časté chyby%čark%" pro nalezení všech kategorií, jejichž název začíná na "časté chyby" a zbytek názvu obsahuje text "čark".
ID kategorie:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
Možnosti řazení kategorií dotazů
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Oblast: #4 [Pravopis – psaní interpunkční čárky].
Použité řazení Řadit: Vzestupně. Dle: Název kategorie dotazů.

položek: 5, 10, 20, 30, 50,
strana:
strana: 1/5, položky: 1-30/150
Informace o kategorii dotazu
Kategorie: Čárky u citoslovcí
Dotazů: 2
Odpovědí: 8
Vytvořena: 29.3.2019
#72
Kategorie: Čárky u částic
Dotazů: 1
Odpovědí: 10
Vytvořena: 29.3.2019
#71
Kategorie: Časté chyby – domnělý význam nebo odlišná interpretace věty
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 29.3.2019
#59
Kategorie: Časté chyby – nenáležitá čárka před různými spojovacími výrazy
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 29.3.2019
#60
Kategorie: Časté chyby – nenáležitá čárka za druhou složkou několikanásobného větného členu
Dotazů: 1
Odpovědí: 8
Vytvořena: 29.3.2019
#61
Kategorie: Časté chyby – nesprávné umístění čárky v podřadicích spojeních
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 29.3.2019
#63
Kategorie: Časté chyby – oddělení podmětové a přísudkové části věty.
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 29.3.2019
#58
Kategorie: Časté chyby – oddělování rozvitých PU stojících na začátku věty
Dotazů: 1
Odpovědí: 12
Vytvořena: 29.3.2019
#62
Kategorie: Infinitiv jako větný člen (podmět)
Dotazů: 2
Odpovědí: 13
Vytvořena: 19.7.2019
#273
Kategorie: Infinitiv jako větný člen (předmět)
Dotazů: 2
Odpovědí: 2
Vytvořena: 29.3.2019
#68
Kategorie: Infinitiv jako větný člen (příslovečné určení účelu)
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 12.11.2020
#342
Kategorie: Infinitiv jako větný člen (příslovečné určení způsobu srovnáním)
Dotazů: 1
Odpovědí: 5
Vytvořena: 11.2.2020
#325
Kategorie: Infinitiv jako větný člen (přívlastek)
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 2.12.2020
#348
Kategorie: Infinitivní konstrukce – s pádovým ukazatelem v jiné než kontaktní pozici
Dotazů: 1
Odpovědí: 6
Vytvořena: 29.3.2019
#66
Kategorie: Infinitivní konstrukce – s pádovým ukazatelem v kontaktní pozici
Dotazů: 2
Odpovědí: 6
Vytvořena: 29.3.2019
#65
Kategorie: Infinitivní konstrukce – s významem podmínkovým a možnostním
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 29.3.2019
#64
Kategorie: Infinitivní konstrukce s platností vedlejší věty, uvozené podřadicími spojovacími výrazy
Dotazů: 1
Odpovědí: 33
Vytvořena: 29.3.2019
#67
Kategorie: Infinitivní konstrukce závislé na slovesech být a mít
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 11.1.2022
#356
Kategorie: Konstrukce s výrazy, které pozbyly větné platnosti (hlavně že; ještě že; ne že apod.)
Dotazů: 1
Odpovědí: 29
Vytvořena: 29.3.2019
#73
Kategorie: Modifikace výpovědi – dodatkově připojený větný člen
Dotazů: 1
Odpovědí: 8
Vytvořena: 14.4.2019
#226
Kategorie: Modifikace výpovědi – elipsa přísudku
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 14.4.2019
#230
Kategorie: Modifikace výpovědi – konstrukce s "a to"
Dotazů: 1
Odpovědí: 15
Vytvořena: 14.4.2019
#227
Kategorie: Modifikace výpovědi – oslovení
Dotazů: 2
Odpovědí: 7
Vytvořena: 14.4.2019
#228
Kategorie: Modifikace výpovědi – oslovení (typ Ahoj(,) Vítku)
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 13.7.2019
#266
Kategorie: Modifikace výpovědi – oslovení (typ Dobrý den, paní Opatrná)
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 13.7.2019
#267
Kategorie: Modifikace výpovědi – poetická a jinak esteticky zabarvená vyjádření
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 14.4.2019
#231
Kategorie: Modifikace výpovědi – syntakticky strukturující výrazy na začátku věty při mezivětném navazování, parcelaci apod.
Dotazů: 1
Odpovědí: 5
Vytvořena: 14.4.2019
#229
Kategorie: Modifikace výpovědi – vsuvka bez možnosti posoudit, zda má povahu větného členu věty, do níž je vsunuta
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 16.7.2019
#268
Kategorie: Modifikace výpovědi – vsuvka mající povahu podmětu nebo podmět uvozující
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 14.4.2019
#235
Kategorie: Modifikace výpovědi – vsuvka mající povahu předmětu nebo předmět uvozující
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 25.7.2019
#284

* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.