Vyhledávání jazykových příruček

Název jazykového zdroje:
Autor/editor:
Pokročilé vyhledávání jazykových příruček
ID jazykového zdroje:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Vydání:
Bibliografický údaj:
Poznámka:
Možnosti řazení jazykových příruček
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID jazykové příručky: #124.
Použité řazení Řadit: Vzestupně. Dle: Název.

položek: 5, 10, 20, 30, 40,
strana: 1/1, položka: 1/1
Informace o jazykovém zdroji
Název: Skladba spisovné češtiny
Autor: Grepl – Karlík
Poznámka: o větné skladbě
Vydána: 1986
Odpovědí: 68
Případů: 0
Bibliografický údaj: GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba spisovné češtiny: [vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství).