Vyhledávání jazykových příruček

Název jazykového zdroje:
Autor/editor:
Pokročilé vyhledávání jazykových příruček
ID jazykového zdroje:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Vydání:
Bibliografický údaj:
Poznámka:
Možnosti řazení jazykových příruček
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použité řazení Řadit: Vzestupně. Dle: Název.

položek: 5, 10, 20, 30, 40,
strana:
strana: 1/7, položky: 1-20/126
Informace o jazykovém zdroji
Název: Akademická mluvnice spisovné češtiny
Autor: F. Štícha
Vydána: 2013
Odpovědí: 1
Případů: 0
Název: Akademická příručka českého jazyka
Autor: Pravdová – Svobodová
Poznámka: o pravopise
Vydána: 2014
Odpovědí: 239
Případů: 2
Bibliografický údaj: M. Pravdová, I. Svobodová (eds.), Akademická příručka českého jazyka, Academia, Praha 2014 (APČJ)
Název: Akademická příručka českého jazyka
Autor: Pravdová – Svobodová
Vydána: 2019
Odpovědí: 512
Případů: 0
Bibliografický údaj: M. Pravdová, I. Svobodová (eds.), Akademická příručka českého jazyka, 2., rozšířené vydání, Academia, Praha 2019 (APČJ)
Název: Akademický slovník cizích slov
Autor: Neuveden
Vydána: 1995
Odpovědí: 12
Případů: 0
Bibliografický údaj: Academia
Název: Akademický slovník současné češtiny
Autor: Neuveden
Poznámka: http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php
Vydána: Neuvedeno
Odpovědí: 100
Případů: 0
Název: Antická jména: jak je číst a skloňovat
Autor: Hůrková
Poznámka: o výslovnosti a skloňování
Vydána: 2005
Odpovědí: 14
Případů: 0
Bibliografický údaj: Hůrková, J., Antická jména: jak je číst a skloňovat, Praha 2005
Název: Asociace češtinářů
Autor: Neuveden
Poznámka: online poradna Asociace češtinářů
Vydána: 2013
Odpovědí: 2
Případů: 0
Bibliografický údaj: https://www.ascestinaru.cz/category/poradna-asc/
Název: Česká mluvnice
Autor: Havránek – Jedlička
Poznámka: o tvarosloví a větné skladbě
Vydána: 1981
Odpovědí: 12
Případů: 0
Bibliografický údaj: B. Havránek, A. Jedlička, Česká mluvnice, SPN, Praha 1981
Název: Česká výslovnostní norma
Autor: Hůrková
Poznámka: o výslovnosti
Vydána: 1995
Odpovědí: 11
Případů: 0
Bibliografický údaj: J. Hůrková, Česká výslovnostní norma, Scientia, Praha 1995
Název: Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický
Autor: František Št. Kott
Poznámka: online
Vydána: 1878–1893
Odpovědí: 3
Případů: 0
Bibliografický údaj: František Št. Kott, Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický,Praha. (dostupné online http://kott.ujc.cas.cz/index.php?vstup=&idHeslo=327557&zpusob=error&hledat=&popis=&heslo=)
Název: Český etymologický slovník
Autor: Rejzek
Poznámka: o původu slov
Vydána: 2015
Odpovědí: 210
Případů: 0
Bibliografický údaj: J. Rejzek, Český etymologický slovník, LEDA, Praha 2015
Název: Český jazyk na přelomu tisíciletí
Autor: F. Daneš, J. Bachmannová, S. Čmejrková, M. Krčmová
Vydána: 1997
Odpovědí: 1
Případů: 0
Bibliografický údaj: F. Daneš, J. Bachmannová, S. Čmejrková, M. Krčmová, Český jazyk na přelomu tisíciletí. Academia, Praha 1997
Název: Český jazykový atlas
Autor: Neuveden
Poznámka: o dialektologii
Vydána: Neuvedeno
Odpovědí: 16
Případů: 0
Bibliografický údaj: Český jazykový atlas, ÚJČ AV ČR, v. v. i.
Název: Český národní korpus
Autor: Neuveden
Poznámka: internetové odkazy
Vydána: Neuvedeno
Odpovědí: 1073
Případů: 0
Bibliografický údaj: Český národní korpus, rozsáhlý a reprezentativní soubor počítačově uložených textů, který slouží k jazykovému výzkumu (ČNK)
Název: Čeština – řeč a jazyk
Autor: Čechová
Poznámka: o tvarosloví a větné skladbě
Vydána: 2002
Odpovědí: 17
Případů: 0
Bibliografický údaj: M. Čechová a kol., Čeština – řeč a jazyk, ISV nakladatelství, Praha 2002
Název: Čeština nově od a do z
Autor: Neuveden
Poznámka: zajímavosti o češtině
Vydána: 2016
Odpovědí: 2
Případů: 0
Bibliografický údaj: M. Pravdová (ed.), Čeština nově od A do Ž, Academia, Praha 2016
Název: Čeština za školou
Autor: Hausenblas
Vydána: 1979
Odpovědí: 1
Případů: 0
Bibliografický údaj: Panorama
Název: Čeština, jak ji znáte i neznáte
Autor: S. Čmejrková, F. Daneš, J. Kraus, I. Svobodová
Poznámka: zajímavosti o češtině
Vydána: 1996
Odpovědí: 2
Případů: 0
Bibliografický údaj: S. Čmejrková, F. Daneš, J. Kraus, I. Svobodová, Čeština, jak ji znáte a neznáte, Academia, Praha 1996
Název: ČSN 01 6910
Autor: Neuveden
Poznámka: o formální a grafické úpravě písemností
Vydána: 2014
Odpovědí: 713
Případů: 0
Bibliografický údaj: ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, ÚNMZ, Praha 2014
Název: ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy
Autor: Neuveden
Vydána: 2014
Odpovědí: 1
Případů: 0

* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.