Vyhledávání dotazů

Oblast:
Kategorie dotazů:
Dotaz:
Pokročilé vyhledávání dotazů
Dotaz konkrétně:
Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%výraz_" pro nalezení všech dotazů, které končí textem "výraz", za kterým je ještě jeden libovolný znak.
ID dotazu:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
Možnosti řazení dotazů
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #184 [Vztahy ve větě – větné členy].
Použité řazení Řadit: Vzestupně. Dle: Text dotazu.

položek: 5, 10, 20, 30, 50,
strana: 1/1, položky: 1-43/43
Informace o dotazu
Oblast: Syntax
Dotaz: Citoslovce ve funkci přísudku
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#616
Oblast: Syntax
Dotaz: Co nefunguje jako větný člen
Odpovědí: 2
Vytvořen: 29.3.2019
#646
Oblast: Syntax
Dotaz: Doplněk několikanásobný
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#633
Oblast: Syntax
Dotaz: Infinitiv ve funkci doplňku
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#632
Oblast: Syntax
Dotaz: Infinitiv ve funkci podmětu
Odpovědí: 4
Vytvořen: 29.3.2019
#624
Oblast: Syntax
Dotaz: Infinitiv ve funkci předmětu
Odpovědí: 3
Vytvořen: 29.3.2019
#629
Oblast: Syntax
Dotaz: Jméno ve funkci doplňku
Odpovědí: 3
Vytvořen: 29.3.2019
#631
Oblast: Syntax
Dotaz: Jméno ve funkci předmětu
Odpovědí: 7
Vytvořen: 29.3.2019
#628
Oblast: Syntax
Dotaz: Komplexní podmět (např. typ více než jedna třetina byla)
Odpovědí: 9
Vytvořen: 14.5.2019
#949
Oblast: Syntax
Dotaz: Konkurence 1. a 7. pádu v přísudku jmenném se sponou
Odpovědí: 2
Vytvořen: 29.3.2019
#614
Oblast: Syntax
Dotaz: Konkurence přídavného jména a příčestí trpného
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#613
Oblast: Syntax
Dotaz: Nominativ jmenovací
Odpovědí: 6
Vytvořen: 29.3.2019
#643
Oblast: Syntax
Dotaz: Plnovýznamové sloveso ve funkci přísudku (určení VČ)
Odpovědí: 3
Vytvořen: 29.3.2019
#610
Oblast: Syntax
Dotaz: Podmět několikanásobný
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#626
Oblast: Syntax
Dotaz: Podmět nevyjádřený
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#622
Oblast: Syntax
Dotaz: Podmět v 1. p. – číslovka
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#621
Oblast: Syntax
Dotaz: Podmět v 1. p. – podst. jméno
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#619
Oblast: Syntax
Dotaz: Podmět v 1. p. – zájmeno
Odpovědí: 2
Vytvořen: 29.3.2019
#620
Oblast: Syntax
Dotaz: Podmět v 2. p.
Odpovědí: 2
Vytvořen: 29.3.2019
#625
Oblast: Syntax
Dotaz: Podmět všeobecný
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#623
Oblast: Syntax
Dotaz: Předmět několikanásobný
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#630
Oblast: Syntax
Dotaz: Přechodník ve funkci doplňku
Odpovědí: 2
Vytvořen: 25.1.2021
#1276
Oblast: Syntax
Dotaz: Příslovce v přísudku jmenném se sponou
Odpovědí: 2
Vytvořen: 29.3.2019
#615
Oblast: Syntax
Dotaz: Příslovečné určení
Odpovědí: 19
Vytvořen: 29.3.2019
#644
Oblast: Syntax
Dotaz: Přístavek
Odpovědí: 4
Vytvořen: 29.3.2019
#642
Oblast: Syntax
Dotaz: Přísudek jednoduchý vs. složený
Odpovědí: 3
Vytvořen: 29.3.2019
#611
Oblast: Syntax
Dotaz: Přísudek jmenný se sponou
Odpovědí: 6
Vytvořen: 29.3.2019
#612
Oblast: Syntax
Dotaz: Přísudek několikanásobný
Odpovědí: 3
Vytvořen: 29.3.2019
#617
Oblast: Syntax
Dotaz: Přísudek slovesný s fázovým slovesem
Odpovědí: 2
Vytvořen: 29.3.2019
#608
Oblast: Syntax
Dotaz: Přísudek slovesný s modálním slovesem
Odpovědí: 7
Vytvořen: 29.3.2019
#607
Oblast: Syntax
Dotaz: Přívlastek neshodný jednoduchý
Odpovědí: 3
Vytvořen: 29.3.2019
#639
Oblast: Syntax
Dotaz: Přívlastek neshodný několikanásobný
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#641
Oblast: Syntax
Dotaz: Přívlastek neshodný postupně rozvíjející
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#640
Oblast: Syntax
Dotaz: Přívlastek shodný jednoduchý
Odpovědí: 9
Vytvořen: 29.3.2019
#634
Oblast: Syntax
Dotaz: Přívlastek shodný několikanásobný
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#636
Oblast: Syntax
Dotaz: Přívlastek shodný postupně rozvíjející
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#635
Oblast: Syntax
Dotaz: Přívlastek shodný těsný
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#638
Oblast: Syntax
Dotaz: Přívlastek shodný volný
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#637
Oblast: Syntax
Dotaz: Rozporné případy v určování větných členů ve školském pojetí
Odpovědí: 18
Vytvořen: 29.3.2019
#645
Oblast: Syntax
Dotaz: Sloveso být jako plnovýznamový přísudek
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#609
Oblast: Syntax
Dotaz: Větněčlenský rozbor
Odpovědí: 3
Vytvořen: 10.2.2021
#1282
Oblast: Syntax
Dotaz: Věty s vypuštěnou částí přísudku
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#618
Oblast: Syntax
Dotaz: Zvláštní případy podmětu (např. na sta lidí)
Odpovědí: 1
Vytvořen: 29.3.2019
#627