Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #979 [Obecný dotaz].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-6/6
Stav:
#1664
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecný dotaz
Konkrétní dotaz: Jak se tvoří 5. p. j. č. od jmen rodu mužského životného zakončených na -log: ornitolog apod.?
Klíčové slovo: přípona -log
Odpověď: Jména mužského rodu životného zakončená na -log mají v 5. p. j. č. koncovku -u: ornitologu apod. Stejně se chovají i další jména zakončená na -k, -g, -ch.
Poslední užití: 24.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1663
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecný dotaz
Konkrétní dotaz: Existuje u vzoru „pán“ tvar 2. p. mn. č. pánův?
Klíčové slovo: pán
Odpověď: Tvar pánův ve 2. p. mn. č. u slov skloňovaných podle vzoru „pán“ je archaický a v současné komunikaci se neužívá.
Poslední užití: 24.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1659
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecný dotaz
Konkrétní dotaz: Která jména zakončená na -k, -g, -ch kromě mužských životných mají v 5. p. koncovku -u?
Odpověď: Mužská jména neživotná zakončená na -k, -g, -ch se skloňují podle vzoru „hrad“ a mají proto v 5. p. j. č. koncovku -u: např. slunečník, trojúhelník, konečník, práh, hrnek, ring apod.
Poslední užití: 24.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1656
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecný dotaz
Konkrétní dotaz: Jaký tvar mají v 5. p. j. č. podstatná jména mužského rodu zakončená na -log a podle jakého vzoru se skloňují? Např. astrolog, gynekolog apod.
Klíčové slovo: přípona -log
Odpověď: Podstatná jména mužského rodu zakončená na -log se skloňují podle vzoru „pán“, ale v 5. p. j. č. mají koncovku -u. Stejně se chovají i další jména zakončená na -k, -g, -ch.
Poslední užití: 24.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1655
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecný dotaz
Konkrétní dotaz: Jaký je 2. p. mn. č. podstatných jmen rodu mužského neživotného na -ík: poledník, ručník apod.?
Klíčové slovo: jména na -ík
Odpověď: Jména mužského rodu neživotného zakončená na -ík mají ve 2. p. mn. č. koncovku -ů: poledníků, ručníků apod.
Poslední užití: 24.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1654
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecný dotaz
Konkrétní dotaz: Jak se tvoří 2. p. mn. č. od jmen rodu mužského životného zakončených na -ík: odborník, hrobník, náhradník, řemeslník apod.?
Klíčové slovo: přípona -ík
Odpověď: Jména mužského rodu životného zakončená na -ík mají ve 2. p. mn. č. koncovku -ů: odborníků, hrobníků, náhradníků, řemeslníků apod.
Poslední užití: 24.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?