Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1207 [Číslo].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#8778
Užití:
0 0 0
Dotaz: Číslo
Konkrétní dotaz: Zajímalo by mě, jestli je slovo lyže pomnožné.
Klíčové slovo: lyže
Odpověď: Lyže patří k podstatným jménům, která se nejčastěji vyskytují v páru, ale zároveň lze hovořit také o jednotlivině. Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého uvádějí u slova lyže množné číslo (právě proto, že se nejčastěji vyskytují v páru), nikoli pomnožné.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Kde popsáno: IJP: lyže; SSČ: lyže.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8091
Užití:
1 0 1
Dotaz: Číslo
Konkrétní dotaz: Slovo mlází je jednotné, množné, nebo pomnožné?
Klíčové slovo: mlází
Odpověď: Mlází se řadí mezi tzv. kolektiva neboli hromadná podstatná jména (podobně jako listí, křoví, stromoví aj.), což je podskupina singularií tantum, čili podstatných jmen, která se typicky užívají pouze v tvarech jednotného čísla. Na rozdíl od pomnožných podstatných jmen ( pluralií tantum) singularia tantum české označení nemají.
Poslední užití: 23.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Číslo podstatných jmen (dvoje housle, hromady listí)
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7390
Užití:
1 0 1
Dotaz: Číslo
Konkrétní dotaz: Jaké číslo určím u číslovky dvě ve spojení dvě sestry? Jednotné, nebo množné?
Klíčové slovo: dva, dvě
Odpověď: Základní číslovky dva, dvě mají množné číslo. Viz např. Mluvnice češtiny 2.
Poslední užití: 30.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7279
Užití:
1 0 1
Dotaz: Číslo
Konkrétní dotaz: Prosím o radu ohledně podstatných jmen pomnožných. Měli bychom vybrat z následující sady podstatných jmen řádek, na němž není žádné podstatné jméno pomnožné. Který z nich to bude? - povodí, práce, rozpaky, nádraží, knedlíky - silnice, neštovice, kadeřnice, světlo, průmysl - vinice, železnice, úplavice, světlice, vánice Domnívám se, že na každém řádku je alespoň jedno resp. dvě, ale asi se pletu. Děkuji předem za odpověď. S pozdravem a přáním klidného dne
Odpověď: Správná odpověď je třetí řádek (všechna jména jsou rodu ženského a mají singluár i plurál). V ostatních řádcích jsou pomnožná podstatná jména rozpaky a neštovice. K tomu musíme doplnit, že neštovice mají mají dva významy: puchýřek (pak nejde o pomnožné podst. jm.) a nemoc (pomnožné podst. jm). Přísně vzato tedy neštovice za čistě pomnožné označit nemůžeme, je jím pouze v jednom svém významu.
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3682
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslo
Konkrétní dotaz: Jsou plíce podstatné jméno pomnožné?
Klíčové slovo: plíce
Odpověď: Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého uvádějí, že slovo plíce je pomnožné, ovšem v Pravidlech českého pravopisu nic takového psáno není. Také v Internetové jazykové příručce jsou uvedeny i singulárové tvary jména, jelikož lze mluvit i o jednom z párových orgánů. Přikláněli bychom se tedy spíše k tomu nehodnotit plíce jako pomnožné.
Poslední užití: 11.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Kde popsáno: IJP: plíce.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?