Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #202 [Dopisy a e-maily].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/9, položky: 21-30/87
Stav:
#9241
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Měla bych na konci dopisu za rozloučením uvést, že příjemce nalezne mé kontaktní údaje v dopisu vlevo nahoře?
Klíčové slovo: adresa; odkaz
Odpověď: V dopisech se obvykle odkaz na kontaktní údaje neuvádí. Pokud jsou kontaktní údaje odesilatele uvedeny na správném místě, příjemce by měl být schopný tyto údaje identifikovat sám.
Poslední užití: 16.11.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9240
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Pokud jako fyzická osoba píšu dopis na úřad, kam umístím adresu adresáta a odesilatele?
Klíčové slovo: adresa; adresát; odesilatel; umístění
Odpověď: V dopisech fyzických osob právnickým osobám a úřadům se obě adresy umisťují nahoru od levé svislice. Na prvním místě stojí adresa odesilatele, pod adresou odesilatele se uvádí adresa adresáta.
Poslední užití: 16.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 18 Dopisy fyzických osob právnickým osobám a úřadům (s. 54)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9145
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Jak by mělo vypadat členění textu na odstavce v úředním dopisu?
Klíčové slovo: úřední dopis; odstavec
Odpověď: V textu dopisu se odstavce doporučuje členit mezerou mezi odstavci. Při členění odstavů zarážkami norma dovoluje používat svislou mezeru a odstavcovou zarážku současně.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.8 Text dopisu (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9089
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Umisťuje se za parafou tečka?
Klíčové slovo: parafa
Odpověď: Na tuto otázku nenabízí žádná příručka ani norma explicitní odpověď, protože se však jedná o značku obdobného charakteru jako podpis, tečku bychom za parafou psát nedoporučovali.
Poslední užití: 4.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.12 Parafování (s. 50)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9047
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Jak je to s psaním mezer na konci dopisu? Měly by závěrečný pozdrav a následně podpis stát na samostatných řádcích a být odděleny od ostatního textu mezerou? Měla by mít tato mezera velikost jednoho řádku, nebo dvou?
Klíčové slovo: pozdrav; podpis; svislá mezera
Odpověď: Závěrečný pozdrav tvoří samostatný odstavec, proto ho od samotného textu dopisu oddělujeme mezerou o výšce jednoho řádku. Stejně tak na dalším samostatném řádku stojí podpis, který je v e-mailu od pozdravu obvykle oddělen také mezerou o výšce jednoho řádku, v případě vlastnoručního podpisu u tištěné korespondence se vynechává počet řádků podle potřeby.
Poslední užití: 26.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.9 Pozdrav (s. 49); 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8702
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Uvádíme ve firmě předtišené adresy na obálku a řešíme, jakým písmem psát název adresní pošty. Našel jsem si, že by se v případě, kdy je adresa psána rukou, měl název adresní pošty psát verzálkami. Předpokládal jsem však, že se toto doporučení neuplatňuje v případě předtištěných adres. Nicméně Česká pošta uvádí název adresní pošty verzálkami na všech vzorech adres. Jak to tedy v případě předtištěných adres má být?
Klíčové slovo: adresa; název adresní pošty; obec
Odpověď: Podle České státní normy 01 6910 by měl být psán název adresní pošty verzálkami v případě, že je adresa psána rukou. Ve svých vzorech, které jsou předtištěné, pro název adresní pošty volí normální písmo. Povinnost užívat verzálky ve všech případech nevyplývá ostatně ani z žádného explicitního doporučení Poštovních podmínek České pošty (dostupné online). Proto bychom v souladu s normou v případě uvádění názvu adresní pošty v předtištěných adresách doporučili spíše normální písmo.
Poslední užití: 22.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.4.2 Poštovní adresa adresáta (s. 45)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8698
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Setkala jsem se v korespondenci s uvedením místa a času odeslání V Berlíně leden 2020. Platí i v tomto případě pravidlo o nepsaní čárky?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Podle současně platné normy pro úpravu písemností by v odvolacích údajích mělo být místo odeslání uvedeno v 1. pádě. Správný formát by tedy měl být: Berlín leden 2020. Uvedená konstrukce „V Berlíně(,) leden 2020“ je syntakticky neprůhledná, proto na ni nelze aplikovat běžná interpunkční pravidla a doporučujeme být v otázce ne/psaní interpunkční čárky tolerantní.
Poslední užití: 23.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7351
Užití:
1 0 1
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Jak při psaní adresy na úřední dopis rozliším matku a dceru v případě, že mají stejná jména? Ročníkem narozením, nebo zkratkou ml., st.?
Klíčové slovo: adresa, jméno adresáta
Odpověď: Odpověď na tuto otázku nenalezneme v žádné normě. Pokud ani matka, ani dcera nemají žádné tituly nebo funkce, kterými by je bylo možno rozlišit, mělo by být dostatečným signálem pro rozlišení obou dam uvedení zkratek ml. a st. za jménem. Uvedení ročníku narození nepovažujeme za vhodné.
Poslední užití: 14.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7250
Užití:
1 0 1
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Pokud na úředním dokumentu uvádíme adresu adresáta ze zahraničí, uvádí se název státu, odkud adresát pochází, česky (např. Německo), nebo v cizím jazyce (např. Deutschland)?
Klíčové slovo: adresa; stát
Odpověď: Norma ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory uvádí, že se země určení v adrese píše v některém z mezinárodně známých jazyků. Uvedené příklady svědčí o tom, že by název země měl být identifikovatelný v zemi určení (proto je vhodnější na dokumentu zasílaném do Německa uvést Germany nebo Deutschland, nikoliv Německo). Tato norma má pouze doporučující charakter a je třeba zjistit, zda pro určité úřední dokumenty neplatí jiná, závazná pravidla.
Poslední užití: 11.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 20 Dopisy do zahraničí (s. 54)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6785
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Mám pocit, že nás ve škole učili, že pokud je místo a datum ve formátu „V Praze 16. 11. 2018“, zapíše se datum číselně, jestliže je ve formátu „V Praze dne 16. listopadu“, píše se číselně-slovně. Je to tak?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Současná norma uvádí odlišný formát zápisu místa a data odeslání. Místo odeslání by mělo být v 1. pádě, slovo „dne“ před datem nestojí a datum zapisujeme primárně číselně, např. Praha 16. 11. 2018. Formát, který uvádíte, připouštěla dřívější, dnes již neplatná norma.
Poslední užití: 23.11.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); 17 Osobní dopisy (s. 53)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.