Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #13 [Výraz složený z čísla a slova/značky (typ pětiletý, 5letý, 5%)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/14, položky: 1-10/133
Stav:
#11279
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz složený z čísla a slova/značky (typ pětiletý, 5letý, 5%)
Konkrétní dotaz: Jak lze správně zapsat násobné číslovky (dvakrát, třikrát apod.) pomocí kombinovaného zápisu?
Klíčové slovo: složený číselný výraz; 2krát; 2x
Odpověď: V uvedeném případě je možno zvolit zápis pomocí číslice a znaku „x“ nebo číslice a slova „krát“. Složené číselné výrazy, které vznikají spojením číslovky psané číslicí nebo číslicemi s jiným slovem (přídavným jménem, podstatným jménem či příslovcem) nebo značkou, píšeme bez mezer a bez spojovníku. Náležitý zápis v obou případech je tedy dohromady: 2x, 2krát.
Poslední užití: 14.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.2 Spojení čísel se slovy nebo s písmeny a znaky (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11213
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz složený z čísla a slova/značky (typ pětiletý, 5letý, 5%)
Konkrétní dotaz: Pokud chci zapsat výraz „tříměsíční“ pomocí číslice a slova, je správný zápis s mezerou, nebo bez mezery, tj. „3 měsíční“, nebo „3měsíční“?
Klíčové slovo: složený číselný výraz; 3měsíční
Odpověď: Složené číselné výrazy, které vznikají spojením číslovky psané číslicí nebo číslicemi s jiným slovem (přídavným jménem, podstatným jménem či příslovcem), píšeme bez mezer a bez spojovníku, správně tedy: 3měsíční.
Poslední užití: 12.4.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.2 Spojení čísel se slovy nebo s písmeny a znaky (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11201
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz složený z čísla a slova/značky (typ pětiletý, 5letý, 5%)
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se ujistit, že pokud chci zapsat přídavné jméno „desetiprocentní“ kombinací číslice a znaku pro procenta, zvolím zápis bez mezery. Zápis s mezerou by se to četl jako „deset procent“. Je to tak?
Klíčové slovo: složený číselný výraz; 10%, 10procentní
Odpověď: Ano, máte pravdu. Složené číselné výrazy, které vznikají spojením číslovky psané číslicí nebo číslicemi s jiným slovem (přídavným jménem, podstatným jménem či příslovcem) nebo značkou, píšeme dohromady, tj. bez mezer a bez spojovníku.
Poslední užití: 22.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát); Značky, čísla a číslice – sekce 3 Značky ve spojení s číselnými hodnotami
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.2 Spojení čísel se slovy nebo s písmeny a znaky (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11036
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz složený z čísla a slova/značky (typ pětiletý, 5letý, 5%)
Konkrétní dotaz: Jak se správně píše spojení „třicet procent“ pomocí číslice a znaku pro procenta? Lze jej zapsat bez mezery?
Klíčové slovo: složený číselný výraz; 30 %; 30%
Odpověď: Pokud nejde o složené přídavné jméno, mezi číslem a znakem pro procenta se píše mezera. V případě zápisu bez mezery by se daný výraz četl jako „třicetiprocentní“.
Poslední užití: 11.11.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.9 Procento a promile (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11018
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz složený z čísla a slova/značky (typ pětiletý, 5letý, 5%)
Konkrétní dotaz: Píše se výraz „tříapůlletý“ takto dohromady, bez mezer?
Klíčové slovo: složený číselný výraz; tříapůlletý
Odpověď: Ano, složené číselné výrazy píšeme dohromady, tj. bez mezer i bez spojovníku.
Poslední užití: 4.12.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.2 Spojení čísel se slovy nebo s písmeny a znaky (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10967
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz složený z čísla a slova/značky (typ pětiletý, 5letý, 5%)
Konkrétní dotaz: Píše se výraz „64letí“ takto dohromady, nebo by mezi číslicí a částí slova měla být mezera?
Klíčové slovo: složený číselný výraz; 64letí
Odpověď: Složené číselné výrazy, které vznikají spojením číslovky psané číslicí nebo číslicemi s jiným slovem (přídavným jménem, podstatným jménem či příslovcem) nebo značkou, píšeme bez mezer, bez spojovníku a nevpisujeme do nich koncové části číslovek, neboť slabiky -ti-, -mi- apod. už jsou obsaženy ve tvaru číslovky.
Poslední užití: 23.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.2 Spojení čísel se slovy nebo s písmeny a znaky (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10923
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz složený z čísla a slova/značky (typ pětiletý, 5letý, 5%)
Konkrétní dotaz: Píše se výraz „8letý“ takto dohromady, bez mezery?
Klíčové slovo: složený číselný výraz; 8letý
Odpověď: Ano, složené číselné výrazy, které vznikají spojením číslovky psané číslicí nebo číslicemi s jiným slovem (přídavným jménem, podstatným jménem či příslovcem) nebo značkou, píšeme bez mezer, bez spojovníku a nevpisujeme do nich koncové části číslovek, neboť slabiky -ti- a -mi- jsou už obsaženy ve tvaru číslovky.
Poslední užití: 21.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.2 Spojení čísel se slovy nebo s písmeny a znaky (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10921
Užití:
1 2 0
Dotaz: Výraz složený z čísla a slova/značky (typ pětiletý, 5letý, 5%)
Konkrétní dotaz: Jak lze správně zapsat složený číselný výraz, pokud je první částí výrazu složitější matematický výraz, který obsahuje písmeno i číslo a je vložen do závorek, např. „(k + 1)“? Jak v takovém případě utvořit přídavná jména obsahující slovní část -ciferný nebo -tý?
Klíčové slovo: složený číselný výraz; (k + 1)ciferný
Odpověď: Danou problematiku norma explicitně neuvádí, pokud je celý matematický výraz v závorce, doporučujeme připojit slovní část těsně za ni, např. (k + 1)ciferné číslo, (k + 1)tý člen apod.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.9 Procento a promile (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10920
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz složený z čísla a slova/značky (typ pětiletý, 5letý, 5%)
Klíčové slovo: složený číselný výraz; k-ciferný
Odpověď: Složené číselné výrazy píšeme bez mezer a bez spojovníku, ale v případech, kdy místo čísla použijeme zástupné písmeno (x-stupňový, n-tá odmocnina), je náležitý způsob psaní se spojovníkem, tedy: k-ciferný.
Zvažované varianty:
kciferný k-ciferný
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.2 Spojení čísel se slovy nebo s písmeny a znaky (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10919
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz složený z čísla a slova/značky (typ pětiletý, 5letý, 5%)
Konkrétní dotaz: Jak se správně píše výraz „dvojciferný“ pomocí kombinovaného zápisu? Je správně zápis se spojovníkem (2-ciferný)?
Klíčové slovo: složený číselný výraz; 2ciferný
Odpověď: Složené číselné výrazy píšeme dohromady, tj. bez mezer i bez spojovníku, tedy: 2ciferný.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.9 Procento a promile (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.